W Y K A Z   N R  46. 2021

 

 

 

 

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej , nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego.

 

 

 

I. Położenie nieruchomości -    Międzygórze, ul. Wojska Polskiego .

 

                          

 

                              

II Przedmiot dzierżawy    - część działki nr 162/2 o powierzchni  5,00m2 z przeznaczeniem na ustawienie obiektu

                                           drobnego handlu (kiosk) .

                                        

 

 

III. Miesięczna stawka czynszu –  10,00 zł (netto) za 1m2 + 23% podatek VAT

 

 

 

                             

                          

Wykaz wchodzi w życie z dniem 27.09. 2021r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 18.10.2021r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 15 listopada  2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.305 , 306 lub tel.

Nr 8117-655, 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2020r.

poz.1990 ze zmianami).

 

o g ł a s z a m

 

 

1.Wykaz Nr 46.2021 z dnia 27 września 2021r.  w sprawie  wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części

   działki nr 162/2 o pow. 5,00 m2, położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem

   na ustawienie obiektu drobnego handlu (kiosk) .

 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres trzech tygodni na

    tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 27 września 2021r.

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. 305, 306 lub

     telefonicznie Nr 8117-655 , 652.

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz Nr 46.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 162/2 o pow.5,m2 położonej w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na obiekt drobnego handlu(kiosk)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:27.09.2021 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.09.2021
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:27.09.2021 10:35