Zarządzenie nr 0050.267.2021 z dnia 03.09.2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały  Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022


Zarządzenie nr 0050.268.2021 z dnia 07.09.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 10


Zarządzenie nr 0050.269.2021 z dnia 07.09.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.44.2020 dot. wprowadzenia obowiązku elektronicznej rejestracji korespondencji przychodzącej


Zarządzenie nr 0050.270.2021 z dnia 07.09.2021 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Zarządzenie nr 0050.271.2021 z dnia 07.09.2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 0050.272.2021 z dnia 13.09.2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.273.2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia działki nr 699, stanowiącej własność gminy, położonej w Idzikowie


Zarządzenie nr 0050.274.2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej cześci działki nr 1027/3 o pow. 0,2829 ha, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów


Zarządzenie nr 0050.275.2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 34, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.276.2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 162/2 o pow. 5m2, położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego.


Zarządzenie nr 0050.277.2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.278.2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Starkówek w granicach działki nr 60/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.279.2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 14 i 16 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.280.2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Idzików i Pławnica


Zarządzenie nr 0050.281.2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 58 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.282.2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 197 o pow. 1,00ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.283.2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 11/4 o pow. 1,7614ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.284.2021 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie nr 0050.285.2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.178.2021 z dnia 31 maja 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.286.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, mającej na celu zniszczenie weksli in blanco, wystawionych przez organizacje pozarządowe Gminie Bystrzyca Kłodzka, stanowiących zabezpieczenie wykonania umów, powierzonych organizacjom pozarządowym w drodze ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2013 roku


 Zarządzenie nr 0050.287.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie sprzedaży samochodów


Zarządzenie nr 0050.288.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 56/4 o pow. 12m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.289.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 733/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.290.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 786, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.291.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 302 o pow. 1,00ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.292.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 57/1, położonej w Międzygórzu, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ustanowienie obiektu drobnego handlu(kiosk)


Zarządzenie nr 0050.293.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 57/2, położonej w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.294.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 641 o pow. 10m2 stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, przy Placu Wolności 5


Zarządzenie nr 0050.295.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Spalona w granicach działki nr 7 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.296.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 329/2 o pow. 1m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe


Zarządzenie nr 0050.297.2021 z dnia 27.09.2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.229.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.298.2021 z dnia 27.09.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie nr 0050.299.2021 z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.178.2021 z dnia 31 maja 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.300.2021 z dnia 29.09.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na Placu Wolności nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.301.2021 z dnia 29.09.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.1.2021


Zarządzenie nr 0050.302.2021 z dnia 29.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/72 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.303.2021 z dnia 29.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/71 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.304.2021 z dnia 29.09.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.305.2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie nr 0050.306.2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:07.09.2021 08:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:14.10.2021 08:46