Przetarg GKM. Nr 3.III.2020

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Działając na podstawie:

  1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1490).

  1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.)

3. § 1 załącznika nr 2 do uchwały nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł.

z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego

z 2017 r., poz. 2185)

 

Ogłasza III- ci przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego
nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej nr 3C o łącznej powierzchni użytkowej 130,50m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - branża dowolna za wyjątkiem gastronomii, gier hazardowych, sprzedaży odzieży używanej, artykułów spożywczych i napojów alkoholowych

 

Dane dotyczące najmu lokalu oraz warunki przetargu

 

1. Lokal użytkowy nr 1A o łącznej powierzchni 130,50m2 położony jest

w budynku nr 3C przy ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

2. Cena wywoławcza - 250,00zł. + VAT (miesięcznie)

Wysokość postąpienia - 10,00zł.

Wysokość wadium - 50,00zł.

 

3. Oprócz czynszu za najem lokalu, najemca będzie zobowiązany do

ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości (płatny do Gminy)

oraz opłat eksploatacyjnych.

 

Warunki przetargu

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu

Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności nr 1 sala nr 111.

 

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta
i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej lub na konto Gmina Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 w wysokości 50,00zł. z adnotacją ”przetarg GKM nr 3.III.2020
ul. Kolejowa nr 3C/1A Bystrzyca Kłodzka” do dnia
23.091.2021 r. oraz złożenie na przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem oraz warunkami przetargu i nie posiadaniu zadłużenia z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

 

 

 

Na przetarg należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.

 

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet

czynszu.

 

4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od

zawarcia umowy najmu.

 

5. Uczestnikowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po

terminie przetargu.

 

6. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej

przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Okrzei nr 1 tel. 748 117 639.

 

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o. ulica Strażacka nr 13
tel. 748117050.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: III-ci przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej nr 3C
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informację opublikował:Jowita Kędzierska
Data publikacji:26.08.2021 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.08.2021
Informację aktualizował:Jowita Kędzierska
Data aktualizacji:26.08.2021 09:46