Bystrzyca Kłodzka  dnia  25.08.2021r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuję,  że na dzień 18 sierpnia 2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miasta i Gminy

w Bystrzycy  Kłodzkiej przy Placu Wolności 1, był wyznaczony  termin  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w Gorzanowie

w granicach działek nr 426/1 o powierzchni 0,38 ha, i 426/2 o powierzchni 0,20 ha, gm. Bystrzyca Kłodzka.

 

Przetarg zakończył się wynikiem  pozytywnym .

 

1. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę działki nr 426/1 w kwocie 150,00 zł

 

    Do przetargu dopuszczono 2 (dwóch) oferentów.

 

    Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

   W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za dzierżawę działki                        

                                                                                                                   426/1  w kwocie   300,00  zł                                                                                                                

   Dzierżawcą działki został:  Paweł Smółka .

 

2. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę działki nr 426/2 w kwocie 60,00 zł

 

    Do przetargu dopuszczono 2 (dwóch) oferentów.

 

    Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

   W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za dzierżawę działki 

                                                                                                                nr 426/2 w kwocie   150,00  zł

                                                                                                               

Dzierżawcą działki został:  Paweł Smółka .

 

 

 

Informacje wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu

tj. od dnia 25 sierpnia 2021r. do 01 września 2021r. 

 

 

 

 

MS/MS

                                                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                                                 Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                                                                                    /-/ Renata Surma

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetragu na dzierżawę działek nr 426/1 i 426/2 w Gorzanowie z przeznaczeniem na cele rolne
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:25.08.2021 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.08.2021
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:25.08.2021 09:07