Konsultacje społeczne

 

 

 

w sprawie oferty Klubu Sportowego „POLONIA” zs. w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06.08.2021 r. złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

           Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Klub Sportowy „POLONIA” zs. w Bystrzycy Kłodzkiej  poddaje konsultacjom ofertę z dnia 06.08.2021 r. (data wpływu  do generatora wniosków witkac.pl) na realizację zadania publicznego, pn.: „Organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu wojewódzkim”.

Wartość dofinansowania zadania publicznego z budżetu gminy wynosi 10 000,00 zł.  

Oferta i Oferent spełniają wymogi formalne określone w ustawie z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Uwagi do oferty należy składać do dnia 18.08.2021 r. do godz. 15:00 pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: umig@bystrzycaklodzka.pl

 

 

 

Treść dokumentu - oferta KS  „POLONIA” Bystrzyca Kłodzka, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WTiKF.522/NGO / Konsultacje społeczne w sprawie oferty KS POLONIA Bystrzyca Kłodzka z dnia 06.08.2021 r. złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Data publikacji:10.08.2021 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Koczergo
Data aktualizacji:10.08.2021 09:48