Zarządzenie nr 0050.180.2021 z dnia 02.06.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, pl. Wolności 3


Zarządzenie nr 0050.181.2021 z dnia 07.06.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.468.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. w spr. zasad i organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz jednostkach organizacyjnych gminy


Zarządzenie nr 0050.182.2021 z dnia 07.06.2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie nr 0050.183.2021 z dnia 07.06.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 189,192, 193 i cz. 173 o łącznej powierzchni 3,9248 ha, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.184.2021 z dnia 07.06.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 445/1 o pow. 0,70 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.185.2021 z dnia 07.06.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 285 o pow. 100 m2 położonej na terenie Międzygórza z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych


Zarządzenie nr 0050.186.2021 z dnia 10.06.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Pl. Tadeusza Kościuszki 3


Zarządzenie nr 0050.187.2021 z dnia 10.06.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 5


Zarządzenie nr 0050.188.2021 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie powołania Pełonomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.189.2021 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie przyjęcia procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.190.2021 z dnia 21.06.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym


Zarządzenie nr 0050.191.2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Zarządzenie nr 0050.192.2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.193.2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie nr 0050.194.2021 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 170 o pow. 2,0728 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0050.195.2021 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 58/85 o pow. 0,44 ha, położonej na terenie wsi Biała Woda, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0050.196.2021 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 57/1, położonej w Międzygórzu, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ustawienie obiektu drobnego handlu (kiosk)


 Zarządzenie nr 0050.197.2021 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 777 o pow. 195 m2, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.198.2021 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 33 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 13


Zarządzenie nr 0050.199.2021 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.200.2021 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 5


Zarządzenie nr 0050.201.2021 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Małym Rynku 5


Zarządzenie nr 0050.202.2021 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 11 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 9


Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie nr 0050.204.2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie przyjęcia "Diagnozy obecnego stanu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z koncepcją rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie nr 0050.205.2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:14.06.2021 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:09.08.2021 11:16