Małgorzata Brodzka 05.05.2008 13:06

Zastępca Burmistrza

­

Zastępca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
mgr inż. Beata Hucaluk -Szpanier

tel. 74/8117 605, 74/8117 600 wew. 605
fax. 74/8111 588
e-mail: umig
@bystrzycaklodzka.pl
Sekretariat – pok. nr 113

Zastępca burmistrza podejmuje czynności kierownika urzędu pod nieobecność burmistrza.

            2. Zastępca burmistrza wykonuje inne zadania, polecenia lub działa z upoważnienia burmistrza.

            3.  Bezpośrednio zastępcy podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu:

                 1) Wydział Spraw Obywatelskich;

                 2) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa;

                 3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;

                 4) Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej;

                 5) Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami;

                 6) Wydział Urbanistyki i Planowania;

                 7) Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości;

                 8) Samodzielne stanowisko ds. Komunikacji Społecznej;

                 9) Samodzielne stanowisko ds. Ograniczania Niskiej Emisji.

            4. Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór właścicielski nad  spółkami:

  1. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej,

  2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zastępca Burmistrza
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.05.2008
Data publikacji:05.05.2008 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.03.2021 09:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.05.2020 12:07 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.11.2019 13:11 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 14:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.03.2014 09:09 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.11.2013 10:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.06.2008 12:49 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)