Anna Rogalka 14.12.2012 14:44

Uchwała z XXXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. (379-389

­

1/ Nr XXXVII/379/12    -  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka  na lata 2013 – 2022,


2/ Nr XXXVII/380/12    -  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013,


3/ Nr XXXVII/381/12    -  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego,


4/ Nr XXXVII/382/12    -  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 7  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 11,


5/ Nr XXXVII/383/12    -  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi,


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=578

6/ Nr XXXVII/384/12    -  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1204


7/ Nr XXXVII/385/12    -  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela i nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=579


8/ Nr XXXVII/386/12    -  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=580


9/ Nr XXXVII/387/12    -  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,


10/ Nr XXXVII/388/12  -  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia umowy dzierżawy,


11/ Nr XXXVII/389/12 -  w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w  sprawie ogłoszenia obszaru Województwa strefą wolną od upraw  organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).


Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.02.2013 14:08 Edycja dokumentu (Anna Rogalka)
29.01.2013 09:22 Edycja dokumentu (Anna Rogalka)
14.12.2012 14:55 Edycja dokumentu (Anna Rogalka)
14.12.2012 14:52 Dodano załącznik "uchwała nr" (Anna Rogalka)
14.12.2012 14:52 Dodano załącznik "uchwała nr" (Anna Rogalka)
14.12.2012 14:44 Utworzenie dokumentu. (Anna Rogalka)