Anna Rogalka 13.11.2013 13:54

Uchwały z LVI sesji Rady Miejskiej z dnia 31 października 2013 r. (487-498))

­

1/ LVI/487/13  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,


2/ LVI/488/13  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,


3/ LVI/489/13 –  w sprawie podatku od nieruchomości,                                                                      http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5823


4/ LVI/490/13 – w sprawie upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł.  do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu  pod nazwą „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”, oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia,


5/ LVI/491/13 – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Długopolu Dolnym, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,


6/ LVI/492/13 – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Starej Łomnicy, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,


7/ LVI/493/13 – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzanowie, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,


8/ LVI/494/13 – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Starym Waliszowie, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,


9/ LVI/495/13 – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Pławnicy, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,


10/ LVI/496/13 – w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,


11/ LVI/497/13 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Międzygórze,


12/ LVI/498/13 – w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych            i Przeciwdziałania Narkomanii Ne rok 2014.


Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.12.2013 12:10 Edycja dokumentu (Anna Rogalka)
13.11.2013 14:06 Edycja dokumentu (Anna Rogalka)
13.11.2013 13:54 Utworzenie dokumentu. (Anna Rogalka)