Sylwia Anioł 05.12.2019 12:19

Uchwały z XV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 listopada 2019 r.

­

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 29 listopada 2019 r. w sprawie:

XV/123/2019 - zmian w budżecie gminy na rok 2019;

XV/124/2019 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029;

XV/125/2019 - zmiany uchwały Nr XXXVIII/307/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13 marca 2017 r.;

XV/126/2019 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7333

XV/127/2019 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7334

XV/128/2019 - opłaty miejscowej w roku 2020;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7335

XV/129/2019 - opłaty uzdrowiskowej na rok 2020;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7336

XV/130/2019 - opłaty targowej na 2020 rok;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7337

XV/131/2019 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /lokal użytkowy nr 6 położony w budynku nr 2 przy pl. Wolności w Gorzanowie/;

XV/132/2019 - stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej;

XV/133/2019 - stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej;

XV/134/2019 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka /dotyczy złoża „Romanowo-Waliszów”/;

XV/135/2019 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zacisze w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka /działka nr 194/3/;

XV/136/2019 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka /działka nr 26/;

XV/137/2019 - określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7338

XV/138/2019 - ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7339

XV/139/2019 - określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7340

XV/140/2019 - zmiany uchwały nr LXIII/558/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7341

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwały z XV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 listopada 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2019 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.09.2020 13:16 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
06.12.2019 11:25 Edycja dokumentu (Sylwia Anioł)
05.12.2019 12:28 Edycja dokumentu (Sylwia Anioł)
05.12.2019 12:27 Dodano załącznik "XV_138_2019.pdf" (Sylwia Anioł)
05.12.2019 12:27 Dodano załącznik "XV_139_2019.pdf" (Sylwia Anioł)
05.12.2019 12:27 Dodano załącznik "XV_140_2019.pdf" (Sylwia Anioł)
05.12.2019 12:27 Edycja dokumentu (Sylwia Anioł)
05.12.2019 12:19 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Anioł)