Małgorzata Brodzka 22.05.2018 08:48

Zarządzenia - lipiec 2005 r.

­

Zarządzenie nr 0151-231/2005 z dnia 01.07.2005 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego  nr 1 położonego w Międzygórzu przy ul. Pocztowej 1a, w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151-232/2005 z dnia 01.07.2005 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego  nr 2 położonego w Międzygórzu przy ul. Pocztowej 1a, w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151-233/2005 z dnia 06.07.2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 43 w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie nr 0151-234/2005 z dnia 06.07.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 43


Zarządzenie nr 0151-235/2005 z dnia 06.07.2005 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania w administrację przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej  nieruchomości zabudowanej położonej w Międzygórzu  przy ul. Pocztowej 1 i 1a


Zarządzenie nr 0151-236/2005 z dnia 06.07.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działki nr 51/4 o pow. 0,60 ha


Zarządzenie nr 0151-237/2005 z dnia 08.07.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie nr 0151-238/2005 z dnia 11.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Or.3410-1/2005 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-239/2005 z dnia 11.07.2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-240/2005 z dnia 11.07.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 349/4 o pow. 0,70 ha


Zarządzenie nr 0151-241/2005 z dnia 11.07.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych  na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działek nr 787 o pow. 198 m2 i nr 777 o pow. 295 m2


Zarządzenie nr 0151-242/2005 z dnia 11.07.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr 53/4 o pow. 3,82 ha, nr 55/2 o pow. 2,0636 ha


Zarządzenie nr 0151-243/2005 z dnia 11.07.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 26 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 7A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 0151-244/2005 z dnia 11.07.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Marianówka w granicach części działki nr 30 o pow. 5,50 ha


Zarządzenie nr 0151-245/2005 z dnia 12.07.2005 r. w sprawie określenia kryteriów kwalifikujących dzieci i młodzież do uczestnictwa w formach wypoczynku letniego objętych dofinansowaniem z budżetu gminy w roku 2005


Zarządzenie nr 0151-246/2005 z dnia 12.07.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej 18


Zarządzenie nr 0151-247/2005 z dnia 12.07.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokali użytkowych nr 3 i 4 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 17


Zarządzenie nr 0151-248/2005 z dnia 12.07.2005 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0151-318/2004 z dnia 13 września 2004 r. dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ponikwa, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-249/2005 z dnia 12.07.2005 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0151-420/2004 z dnia 14 grudnia 2004 roku dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-250/2005 z dnia 12.07.2005 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0151-413/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Nowa Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-251/2005 z dnia 12.07.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-252/2005 z dnia 12.07.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Idzików, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-253/2005 z dnia 14.07.2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Piotrowice, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-254/2005 z dnia 14.07.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości


Zarządzenie nr 0151-255/2005 z dnia 14.07.2005 r. w sprawie stawki za wynajem świetlic wiejskich


Zarządzenie nr 0151-256/2005 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-257/2005 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-258/2005 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-259/2005 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-260/2005 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-261/2005 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-262/2005 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-263/2005 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-264/2005 z dnia 20.07.2005 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM/340/5/2005 "Remont parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-265/2005 z dnia 20.07.2005 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej komórką gospodarczą w granicach działki nr 556/10 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-266/2005 z dnia 20.07.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2005 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Biała Woda w granicach części działki nr 58/59 o pow. 34,2388 ha


Zarządzenie nr 0151-267/2005 z dnia 20.07.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 26 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 7A z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 0151-268/2005 z dnia 22.07.2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-269/2005 z dnia 22.07.2005 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 299/13 o pow. 5,2371 ha


Zarządzenie nr 0151-270/2005 z dnia 26.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM/340-6/2005 "Przebudowa - remont placu przy budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej - I Etap" oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-271/2005 z dnia 29.07.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokale użytkowe o pow. 36,80 m2 (biuro) i pow. 38,40 m2 (garaż) położone w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 7A


Zarządzenie nr 0151-272/2005 z dnia 29.07.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 823 o pow. 0,84 ha


Zarządzenie nr 0151-273/2005 z dnia 29.07.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 141/3 o pow. 25 m2 (ogródek przydomowy)


Zarządzenie nr 0151-274/2005 z dnia 29.07.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 141/3 o pow. 25 m2 (ogródek przydomowy)


Zarządzenie nr 0151-275/2005 z dnia 29.07.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 141/3 o pow. 25 m2 (ogródek przydomowy)


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2018 08:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-260/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-261/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-262/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-263/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-264/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-265/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-266/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-267/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-275/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-269/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-270/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-271/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-272/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-273/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-274/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-245/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-246/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-247/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-248/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-249/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-250/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-251/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-252/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-253/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-254/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-255/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-256/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-257/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-258/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-259/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-231/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-232/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-233/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-234/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-235/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-236/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-237/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-238/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-238/2005 cd." (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-239/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-240/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-241/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-242/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-243/2005 " (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-244/2005 " (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 11:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 11:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 11:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 11:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 10:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 10:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 10:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 10:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 10:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 10:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 10:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 09:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 09:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 08:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 08:48 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)