Małgorzata Brodzka 21.05.2018 10:57

Zarządzenia - maj 2005 r.

­

Zarządzenie nr 0151-117/2005 z dnia 04.05.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM/340-2/2005 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji "Wykonanie przyczółków - most przejazdowy we wsi Stara Bystrzyca  k/posesji 5a ul. Nadbrzeżna


Zarządzenie nr 0151-117a/2005 z dnia 04.05.2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-118/2005 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM/340-3/2005 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji "Remont mostu przejazdowego do posesji 108 w Idzikowie" i "Remont mostu obok WOK w Idzikowie"


Zarządzenie nr 0151-119/2005 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego i regulaminu organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-120/2005 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 2


Zarządzenie nr 0151-121/2005 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 14


Zarządzenie nr 0151-122/2005 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 2


Zarządzenie nr 0151-123/2005 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 22


Zarządzenie nr 0151-124/2005 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 15a


Zarządzenie nr 0151-125/2005 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 15


Zarządzenie nr 0151-126/2005 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 10


Zarządzenie nr 0151-127/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-348/2004 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06.10.2004 r. dotyczącego przydziału lokalu użytkowego przy Placu Wolności nr 16 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-128/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Starkówek w granicach działki nr 68/3 o pow. 0,31 ha


Zarządzenie nr 0151-129/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach części działki nr 25 o pow. 0,50 ha


Zarządzenie nr 0151-130/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach działki nr 57/2 o pow. 0,70 ha


Zarządzenie nr 0151-131/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w  granicach części działki nr 360 o pow. 0,20 ha


Zarządzenie nr 0151-132/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną  na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 492 o pow. 6,00 ha


Zarządzenie nr 0151-133/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną  na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 311/6 o pow. 3,80 ha


Zarządzenie nr 0151-134/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną  na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 648 o pow. 0,39 ha


Zarządzenie nr 0151-135/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną  na terenie wsi Zalesie w granicach działki nr 29/1 o pow. 2,24 ha


Zarządzenie nr 0151-136/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 202 o pow. 0,20 ha i na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach części działki nr 11 o pow. 1,10 ha


Zarządzenie nr 0151-137/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 643/3 o pow. 0,29 ha oraz części działki nr 159 o pow. 0,50 ha


Zarządzenie nr 0151-138/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 51/2 o pow. 1,00 ha


Zarządzenie nr 0151-139/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną  na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 337 o pow. 0,62 ha


Zarządzenie nr 0151-140/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 955 o pow. 1,00 ha


Zarządzenie nr 0151-141/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone  na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 396 o pow. 0,14 ha oraz części działki nr 115/1 o pow. 1,50 ha


Zarządzenie nr 0151-142/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 647 o pow. 1,09 ha


Zarządzenie nr 0151-143/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Młoty w granicach części działki nr 82/1 o pow. 1,00 ha


Zarządzenie nr 0151-144/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach części działki nr 11 o pow. 0,40 ha


Zarządzenie nr 0151-145/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 533/10 o pow. 0,56 ha i nr 537/5 o pow. 0,07 ha


Zarządzenie nr 0151-146/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 313/1 o pow. 0,30 ha


Zarządzenie nr 0151-147/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 923/1 o pow. 1,69 ha, nr 923/3 o pow. 1,77 ha i części działki nr 938 o pow. 0,56 ha


Zarządzenie nr 0151-148/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 114 o pow. 0,49 ha oraz części działki nr 204 o pow. 0,70 ha


Zarządzenie nr 0151-149/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną  na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 171 o pow. 0,72 ha


Zarządzenie nr 0151-150/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wilkanów w granicach części działek nr 202 o pow. 0,13 ha, nr 1203 o pow. 0,18 ha, nr 1200/2 o pow. 0,50 ha i nr 1043 o pow. 0,40 ha


Zarządzenie nr 0151-151/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Spalona w granicach działki nr 7 o pow. 2,19 ha


Zarządzenie nr 0151-152/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach części działki nr 158 o pow. 0,61 ha


Zarządzenie nr 0151-153/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 43 o pow. 415 m2


Zarządzenie nr 0151-154/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy w granicach części działki nr 22 położonej na terenie wsi Idzików na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-155/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Biała Woda w granicach części działki nr 13/4 o pow. 4,24 ha


Zarządzenie nr 0151-156/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej


Zarządzenie nr 0151-157/2005 z dnia 16.05.2005 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygania konkursu pn. "Zadbaj o swoje środowisko"


Zarządzenie nr 0151-158/2005 z dnia 16.05.2005 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych i wyposażenia


Zarządzenie nr 0151-159/2005 z dnia 16.05.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Przedszkola nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-160/2005 z dnia 16.05.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-161/2005 z dnia 16.05.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-162/2005 z dnia 16.05.2005 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży wydawnictwa promocyjnego "Bystrzyca Kłodzka w czarno - białej fotografii"


Zarządzenie nr 0151-163/2005 z dnia 17.05.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy loklau użytkowego nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 16


Zarządzenie nr 0151-164/2005 z dnia 17.05.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-165/2005 z dnia 17.05.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie nr 0151-166/2005 z dnia 19.05.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej


Zarządzenie nr 0151-167/2005 z dnia 25.05.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/35/2005 na "Remont ulic w Długopolu Zdroju: Słonecznej i Leśnej"


Zarządzenie nr 0151-168/2005 z dnia 25.05.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy Placu Wolności nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-169/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie odwołania Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-170/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-171/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lasówce 62A


Zarządzenie nr 0151-172/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Lasówce 62A


Zarządzenie nr 0151-173/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie wydzierżawieniana okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy, położone na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 1066 o pow. 1,56 ha, nr 1070 o pow. 0,61 ha, nr 1080 o pow. 0,12 ha i nr 1108 o pow. 0,69 ha


Zarządzenie nr 0151-174/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Ponikwa w granicach części działki nr 8/3 o pow. 1,00 ha


Zarządzenie nr 0151-175/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach części działki nr 43/1 o pow. 0,80 ha


Zarządzenie nr 0151-176/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działki nr 96 o pow. 0,53 ha i części działki nr 101 o pow. 1,00 ha


Zarządzenie nr 0151-177/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 43 o pow. 0,12 ha


Zarządzenie nr 0151-178/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 1039 o pow. 0,33 ha


Zarządzenie nr 0151-179/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 43 o pow. 500 m2


Zarządzenie nr 0151-180/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 451/2 o pow. 0,18 ha


Zarządzenie nr 0151-181/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 485 o pow. 4,29 ha


Zarządzenie nr 0151-182/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Ponikwa w granicach części działki nr 627 o pow. 3,49 ha


Zarządzenie nr 0151-183/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 57/1 i 56 o łącznej pow. 0,29 ha


Zarządzenie nr 0151-184/2005 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy w granicach działek nr 226/3, nr 1203, części 1200/2,  nr 1202, nr 1043 i nr 360 położonych na terenie wsi Wilkanów na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2018 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.06.2018 12:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-183/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-184/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-176/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-177/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-178/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-179/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-180/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-181/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-182/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-169/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-170/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-171/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-172/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-173/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-174/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-175/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-161/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-162/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-163/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-164/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-165/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-166/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-167/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-168/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-159/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-160/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-146/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-147/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-148/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-149/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-150/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-151/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-152/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-153/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-154/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-155/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-156/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-157/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-158/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-141/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-142/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-143/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-144/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-145/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-131/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-132/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-133/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-134/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-135/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-136/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-137/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-138/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-139/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-140/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-117/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-117a/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-118/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-119/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-120/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-121/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-122/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-123/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-124/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-125/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-126/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-127/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-128/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-129/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-130/2005" (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 13:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 13:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 13:36 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 13:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 13:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 12:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 12:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 12:36 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 12:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 12:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 12:14 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 12:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 12:04 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 11:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 11:14 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 11:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 10:57 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)