Małgorzata Brodzka 20.08.2008 13:04

Zarządzenia - sierpień 2008 r.

­

Zarządzenie Nr 0151-381/2008 z dnia 01.08.2008 w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2009


Zarządzenie Nr 0151-382/2008 z dnia 04.08.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/59/2008
Zarządzenie Nr 0151-383/2008 z dnia 04.08.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/11/2008
Zarządzenie Nr 0151-384/2008 z dnia 05.08.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1G położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 0151-385/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 333 o powierzchni 0,37 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-386/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wilkanowa, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 857
Zarządzenie Nr 0151-387/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0151-388/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach  działki nr 172 o powierzchni 0,48 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-389/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość  stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 12/1 o powierzchni 0,69 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-390/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość  stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 1171 o powierzchni 0,14 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-391/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość  stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 559 o powierzchni 1,30 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-392/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działek nr 871/1 i 969 o łącznej powierzchni 1,64 ha z przeznaczeniem na cele rolne
 Zarządzenie Nr 0151-393/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość  stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Szczawina w granicach działki nr 20/4 o powierzchni 0,47 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-394/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość  stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działki nr 214 o powierzchni 0,24 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-395/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość  stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedżwiedna w granicach części działki nr 218 o powierzchni 0,35 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-396/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej nr 1036/2 położonej na terenie wsi Stara Łomnica stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-397/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców sołectwa Kamienna nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Marcinków w granicach części działek nr 21/1, 41/1, 43/1, 45, 49, 172, 175, 178 o łącznej powierzchni 16,52 ha
Zarządzenie Nr 0151-398/2008 z dnia 06.08.2008 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej na terenie wsi Poniatów w granicach działki nr 90
Zarządzenie Nr 0151-399/2008 z dnia 07.08.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/61/2008
Zarządzenie Nr 0151-400/2008 z dnia 07.08.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/12/2008
Zarządzenie Nr 0151-401/2008 z dnia 07.08.2008 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 0151-402/2008 z dnia 12.08.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym
Zarządzenie Nr 0151-403/2008 z dnia 12.08.2008 w sprawie przekazania w administrację przez Gminę Bystrzyca Kłodzka części nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, obręb Zacisze w granicach części działki nr 196, AM-1,2 (dworzec PKP)
Zarządzenie Nr 0151-404/2008 z dnia 12.08.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku nr 13 przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 0151-405/2008 z dnia 19.08.2008 w sprawie powołania komisji ds. oceny przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w kamienicy nr 23 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0151-406/2008 z dnia 19.08.2008 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-401/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 0151-407/2008 z dnia 19.08.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/67/2008
Zarządzenie Nr 0151-408/2008 z dnia 26.08.2008 w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników - wyprawka szkolna
Zarządzenie Nr 0151-409/2008 z dnia 26.08.2008 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego
Zarządzenie Nr 0151-410/2008 z dnia 28.08.2008 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0151-411/2008
z dnia 29.08.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego KLT/340/1/2008
Zarządzenie Nr 0151-412/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Zarządzenie Nr 0151-413/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2008 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.09.2008 10:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-410/2008 z dnia 28.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
10.09.2008 16:14 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.09.2008 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-413/2008 z dnia 29.08.2008 - załącznik" (Małgorzata Brodzka)
10.09.2008 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-413/2008 z dnia 29.08.2008 - załącznik" (Małgorzata Brodzka)
10.09.2008 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-413/2008 z dnia 29.08.2008 - załącznik" (Małgorzata Brodzka)
10.09.2008 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-413/2008 z dnia 29.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
08.09.2008 12:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.09.2008 09:57 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-411/2008 z dnia 29.08.2008" (Małgorzata Brodzka)
04.09.2008 09:57 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-408/2008 z dnia 26.08.2008" (Małgorzata Brodzka)
04.09.2008 09:57 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-409/2008 z dnia 26.08.2008" (Małgorzata Brodzka)
04.09.2008 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-381/2008 z dnia 01.08.2008" (Małgorzata Brodzka)
04.09.2008 09:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.09.2008 09:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.09.2008 09:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.09.2008 10:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-407/2008 z dnia 19.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 11:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 11:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-406/2008 z dnia 19.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-403/2008 z dnia 12.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-404/2008 z dnia 12.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-405/2008 z dnia 19.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-402/2008 z dnia 12.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-400/2008 z dnia 07.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-401/2008 z dnia 07.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-397/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-398/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-399/2008 z dnia 07.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-393/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-394/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-395/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-392/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-390/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-391/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-384/2008 z dnia 05.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-385/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-386/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-387/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-388/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-389/2008 z dnia 06.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-382/2008 z dnia 04.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
26.08.2008 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-383/2008 z dnia 04.08.2008 " (Małgorzata Brodzka)
21.08.2008 08:52 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.08.2008 08:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 14:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 14:14 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 14:07 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 14:07 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 13:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 13:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 12:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 12:32 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 12:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 11:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 09:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2008 09:04 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)