Małgorzata Brodzka 13.07.2009 09:37

zarządzenia - lipiec 2009

­

Zarządzenie Nr 0151-305/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-306/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Polnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


  Zarządzenie Nr 0151-307/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Młynarskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


 Zarządzenie Nr 0151-308/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Młynarskiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-309/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Młynarskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-310/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-311/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


  Zarządzenie Nr 0151-312/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-313/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-314/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju  przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


 Zarządzenie Nr 0151-315/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-316/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 9 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-317/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Tysiąc Lecia Państwa Polskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-318/2009 z dnia 07.07.2009 w sprawie wydzierzawienia części działki nr 641 o pow. 3 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Pl. Wolnosci  na rzecz P.P.H.U. "erBUT" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-319/2009 z dnia 08.07.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/58/2009


Zarządzenie Nr 0151-320/2009 z dnia 08.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej, gmina Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-321/2009 z dnia 08.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej (rów gminny) położonej w Idzikowie, gmina Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-322/2009 z dnia 08.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej (rów gminny) położonej w Starej Bystrzycy , gmina Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-323/2009 z dnia 08.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie, gmina Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-324/2009 z dnia 08.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-325/2009 z dnia 09.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położanego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 9 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-326/2009 z dnia 09.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 8 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej      


Zarządzenie Nr 0151-327/2009 z dnia 09.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-328/2009 z dnia 09.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-329/2009 z dnia 09.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-330/2009 z dnia 09.07.2009 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/29


Zarządzenie Nr 0151-331/2009 z dnia  09.07.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
Zarządzenie Nr 0151-332/2009 z dnia 14.07.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrebie Pławnicy, gmina Bystrzyca Kłodzxka w granicach działki nr 522
Zarządzenie Nr 0151-333/2009 z dnia 14.07.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starej Łomnicy, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 955/4
Zarządzenie Nr 0151-334/2009 z dnia 14.07.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrebie Spalonej, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 228/13
 Zarządzenie Nr 0151-335/2009 z dnia 14.07.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Spalonej, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 228/14
Zarządzenie Nr 0151-336/2009 z dnia 14.07.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Spalonej, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 228/15
Zarządzenie Nr 0151-337/2009 z dnia 14.07.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrebie Spalonej, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 228/16

Zarządzenie Nr 0151-338/2009 z dnia w sprawie oceny pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy  


Zarządzenie Nr 0151-339/2009 z dnia 17.07.2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z art.8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2003 Nr 80 poz. 717 ze zmianami)


Zarządzenie Nr 0151-340/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-341/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-342/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-343/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-344/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-345/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej     


Zarządzenie Nr 0151-346/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie sprzedaży działki nr 53 (AM 1) położonej w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


 Zarządzenie Nr 0151-347/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-ich rokowań nieograniczonych na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w granicach działki nr 51/1


Zarządzenie Nr 0151-348/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-ich rokowań nieograniczonych na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w granicach działki nr 51/4


Zarządzenie Nr 0151-349/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie  sprzedaży działki nr 82/4 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy usługowej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0151-350/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie  sprzedaży lokalu użytkowego nr 6 (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej w drodze rokowań


Zarządzenie Nr 0151-351/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie  oddania w administrację nieruchomość zabudowaną "Basztę Kłodzką" na rzecz Informacji Turystycznej - Biura Związku Gmin Śnieżnickich


Zarządzenie Nr 0151-352/2009 z dnia 24.07.2009 w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy na okres 1-go roku nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną w obrębie Międzygórza w granicach działki nr 127/2 o pow. 700 m2 na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


 Zarządzenie Nr 0151-353/2009 z dnia 24.07.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Placu Wolności (płyta rynku przed Ratuszem) w granicach części działki nr 641 o pow. 180 m2


Zarządzenie Nr 0151-354/2009 z dnia 24.07.2009 w sprawie oddania w administrację nieruchomosci stanowiące własność gminy Bystrzyca Kłodzka połozone w obrębie Wilkanowa w granicach działek nr 304/2  o pow. 1222 m2 i 305/2 o pow. 1529 m2 na rzecz Rady Sołeckiej w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0151-355/2009 z dnia 28.07.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM340/6/2009


Zarządzenie Nr 0151-356/2009 z dnia 28.07.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM340/7/2009


Zarządzenie Nr 0151-357/2009 z dnia 28.07.2009 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o pow. 550 m2, stanowiącej własność gminy położonej w obrebie Międzygórza przy ul. Sanatoryjnej  z przeznaczeniem na parking samochodowy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej     


Zarządzenie Nr 0151-358/2009 z dnia 31.07.2009 w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2009


Zarządzenie Nr 0151-359/2009 z dnia 31.07.2009 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na zorganizowanie placu manewrowego połozonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działki nr 46 i na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki 231/1 o łacznej powierzchni 0,30 ha Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-360/2009 z dnia 31.07.2009 w sprawie unieważnienia I-go przetargu ustnego nieograniczonego dot. dzierżawy nieruchomości rolnej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 187 o pow. 1,5959


Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zarządzenia - lipiec 2009
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2009 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.09.2009 08:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.08.2009 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-338/2009 z dnia 14.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
14.08.2009 08:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 11:43 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-358/2009 z dnia 31.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-356/2009 z dnia 28.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-354/2009 z dnia 24.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-355/2009 z dnia 28.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-351/2009 z dnia 21.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-353/2009 z dnia 24.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-348/2009 z dnia 21.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-349/2009 z dnia 21.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-350/2009 z dnia 21.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-339/2009 z dnia 17.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-347/2009 z dnia 21.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 10:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 10:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 09:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 09:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 09:39 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.08.2009 08:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.07.2009 09:02 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.07.2009 14:11 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.07.2009 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-335/2009 z dnia 14.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
20.07.2009 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-336/2009 z dnia 14.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
20.07.2009 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-337/2009 z dnia 14.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
20.07.2009 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-319/2009 z dnia 08.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
20.07.2009 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-330/2009 z dnia 09.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
20.07.2009 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-332/2009 z dnia 14.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
20.07.2009 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-333/2009 z dnia 14.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
20.07.2009 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-334/2009 z dnia 14.07.2009" (Małgorzata Brodzka)
20.07.2009 14:17 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.07.2009 09:05 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.07.2009 14:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.07.2009 10:04 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.07.2009 09:56 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.07.2009 09:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.07.2009 09:37 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)