Małgorzata Brodzka 07.06.2010 11:43

Zarządzenia - czerwiec 2010

­

Zarządzenie Nr 0151-209/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie  powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego


Zarządzenie Nr 0151-210/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0151-211/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/28 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-212/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/29 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum 


Zarządzenie Nr 0151-213/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/30 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-214/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/31 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-215/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/32 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-216/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/33 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-217/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/34 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-218/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/35 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-219/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/36 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-220/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/37 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-221/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/38 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-222/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki  nr 953/4 o pow. 6,51 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza 


Zarządzenie Nr 0151-223/10 z dnia 08.06.2010
w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej  
Zarządzenie Nr 0151-224/10 z dnia 09.06.2010
w sprawie pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa 

Zarządzenie Nr 0151-225/10 z dnia 11.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-226/10 z dnia 11.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. SanatoryjnejUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-227/10 z dnia 11.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-228/10 z dnia 11.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-229/10 z dnia 11.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-230/10 z dnia 11.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-231/10 z dnia 11.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-232/10 z dnia 11.06.2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/300/2009 Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 570/4 (AM6) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-233/10 z dnia 11.06.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 51/2 (AM-1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0151-234/10 z dnia 11.06.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 51/8 (AM-1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0151-235/10 z dnia 15.06.2010 w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0151-236/10 z dnia 16.06.2010 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2010 r.


Zarządzenie Nr 0151-237/10 z dnia 17.06.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego (pomieszczenie nr 113) położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza oraz pomieszczeń gospodarczych, połozonych na zapleczu przychodni - do remontu kapitalnego (z przeznaczeniem na magazyn) w Bystrzycy Kłodzkiej  w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0151-238/10 z dnia 17.06.2010 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-239/10 z dnia 18.06.2010 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych 

Zarządzenie Nr 0151-240/10 z dnia 18.06.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr 174664-2010 zadania pn: "Remont budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0151-241/10 z dnia 21.06.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku nr 20 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0151-242/10 z dnia 21.06.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Długopole Zdrój, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 3


Zarządzenie Nr 0151-243/10 z dnia 24.06.2010 w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 0151-244/10 z dnia 24.06.2010 w sprawie unieważnienia I-go przetargu ustnego nieograniczonego dot. dzierżawy nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 232, 234, 235, 236, cz.237, cz.238, cz.239, 240 o łącznej powierzchni 5,5751 ha


Zarządzenie Nr 0151-245/10 z dnia 24.06.2010 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń gospodarczych i dzierżawę gruntu oraz ustalenia stawki czynszu nieruchomości położonej na terenie wsi Wilkanów


Zarządzenie Nr 0151-246/10 z dnia 24.06.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 135 o powierzchni 0,68 ha


Zarządzenie Nr 0151-247/10 z dnia 25.06.2010 w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej


Zarządzenie Nr 0151-248/10 z dnia 25.06.2010 w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej


Zarządzenie Nr 0151-249/10 z dnia 25.06.2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/531/2009 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-250/10 z dnia  z dnia 25.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-251/10 z dnia 25.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-252/10 z dnia 25.06.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Marii Konopnickiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-253/10 z dnia 20.06.2010 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu pn. "Zadbaj o swoje środowisko"


Zarządzenie Nr 0151-254/10 z dnia 28.06.2010 w sprawie zmian w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 0151-255/10 z dnia 28.06.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 8 o powierzchni 991 m2 


Zarządzenie Nr 0151-256/10 z dnia 28.06.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego -boks B połozonego w budynku nr 10 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0151-257/10 z dnia 28.06.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 10 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego   

Zarządzenie Nr 0151-258/10 z dnia 28.06.2010 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Lasówka w granicach części działki nr 29 o pow.1,14 ha  


Zarządzenie Nr 0151-259/10 z dnia 28.06.2010 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-260/10 z dnia 29.06.2010 w sprawie inwentaryzacji paliwa 

Zarządzenie Nr 0151-261/10 z dnia 29.06.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 4 połozonego w budynku nr 2 przy ul. Międzyleśnej (wejście do lokalu z ul. Okrzei nr 10) w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 


Zarządzenie Nr 0151-262/10 z dnia 30.06.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI/340/67/2010 zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Ratusza oraz częściowy remont dachu Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0151-263/10 z dnia 30.06.2010 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010  

Zarządzenie Nr 0151-264/10 z dnia 30.06.2010 w sprawie zmian w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 0151-265/10 z dnia 30.06.2010 w sprawie przyznania dotacji dla zwycięzcy konkursu pn. "Zadbaj o swoje środowisko 2010"

Zarządzenie Nr 0151-266/10 z dnia 30.06.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 86/2 o pow. 800 m2, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego  z przeznaczeniem na parking samochodowy


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2010
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.06.2010 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.08.2010 08:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.07.2010 10:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-258/10 z dnia 28.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
12.07.2010 10:22 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.07.2010 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-263/10 z dnia 30.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
09.07.2010 14:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.07.2010 12:07 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.07.2010 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-246/10 z dnia 24.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
05.07.2010 11:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.07.2010 11:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-264/10 z dnia 30.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
02.07.2010 11:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-262/10 z dnia 30.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
02.07.2010 11:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.07.2010 11:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.07.2010 12:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-255/10 z dnia 28.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
01.07.2010 12:52 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.06.2010 12:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-261/10 z dnia 29.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
30.06.2010 12:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-257/10 z dnia 28.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
30.06.2010 12:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-256/10 z dnia 28.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
30.06.2010 12:32 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.06.2010 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-254/10 z dnia 28.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
29.06.2010 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-248/10 z dnia 25.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
29.06.2010 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-247/10 z dnia 25.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
29.06.2010 14:17 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.06.2010 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-209/10 z dnia 01.06.2010 w sprawie " (Małgorzata Brodzka)
28.06.2010 14:41 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.06.2010 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-245/10 z dnia 24.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
28.06.2010 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-222/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
28.06.2010 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-244/10 z dnia 24.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
28.06.2010 10:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.06.2010 13:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-243/10 z dnia 24.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
25.06.2010 13:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.06.2010 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-236/10 z dnia 16.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
25.06.2010 11:40 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.06.2010 11:21 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-239/10 z dnia 18.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
24.06.2010 11:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
23.06.2010 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-235/10 z dnia 15.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
23.06.2010 14:07 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
23.06.2010 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-242/10 z dnia 21.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
23.06.2010 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-237/10 z dnia 17.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
23.06.2010 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-240/10 z dnia 18.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
23.06.2010 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-223/10 z dnia 08.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
23.06.2010 12:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
23.06.2010 10:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.06.2010 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-234/10 z dnia 11.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
14.06.2010 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-233/10 z dnia 11.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
14.06.2010 12:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.06.2010 12:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-221/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-220/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-217/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-218/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-219/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-215/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-216/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-212/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-213/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-214/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-211/10 z dnia 01.06.2010" (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 14:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.06.2010 11:43 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)