Małgorzata Brodzka 08.08.2011 13:28

Zarządzenia - sierpień 2011

­

Zarządzenie Nr 0050.321.2011 z dnia 01.08.2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 135 o powierzchni 0,68 ha


Zarządzenie Nr 0050.322.2011 z dnia 01.08.2011 w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2012


Zarządzenie Nr 0050.323.2011 z dnia 02.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.271.5.2011 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie Nr 0050.324.2011 z dnia 02.08.2011 w sprawie powołania Komisji w celu weryfikacji strat w infrastrukturze drogowej spowodowanych przez klęski żywiołowe - zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu i powodzi mającej miejsce w 2011 r. na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.325.2011 z dnia 05.08.2011 r. w sprawie określenia stawek za lokale mieszkalne i socjalne


Zarządzenie Nr 0050.326.2011 z dnia 08.08.2011 r. w sprawie  powołania pełnomocnika do spraw wyborów


Zarządzenie Nr 0050.327.2011 z dnia 08.08.2011 w sprawie powołania Komisji w celu weryfikacji strat w infrastrukturze drogowej spowodowanych przez klęski żywiołowe - zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu i powodzi mającej miejsce w 2011 r. na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.328.2011 z dnia 08.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 0050.329.2011 z dnia 08.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.330.2011 z dnia 10.08.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 4 (hala targowa) położonego w budynku nr 13a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.331.2011 z dnia 10.08.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 21 (hala targowa) położonego w budynku nr 13a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.332.2011 z dnia 10.08.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 6 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.333.2011 z dnia 11.08.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WPiRL.271.2.2011/P


Zarządzenie Nr 0050.334.2011 z dnia 11.08.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.335.2011 z dnia 11.08.2011 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 762 o pow. 40 m2 (skałki) przy ul. Przyjaciół w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.336.2011 z dnia 17.08.2011 w sprawie cen drewna pochodzącego z lasów i zadrzewień gminnych oraz zasad i trybu sprzedaży drewna 2011 r.


Zarządzenie Nr 0050.337.2011 z dnia 22.08.2011 w sprawie przesunięcia terminu płatności za wykup lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.338.2011 z dnia 23.08.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.8.2011
Zarządzenie Nr 0050.339.2011 z dnia 29.08.2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Zarządzenie Nr 0050.340.2011 z dnia 29.08.2011 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.284.2011 z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.341.2011 z dnia 29.08.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0050.342.2011 z dnia 29.08.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0050.343.2011 z dnia 29.08.2011 w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 6 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0050.344.2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 259/4


Zarządzenie Nr 0050.345.2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Długopola Zdrój, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 3


Zarządzenie Nr 0050.346.2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Idzikowa, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 430


Zarządzenie Nr 0050.347.2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/31/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie 58  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0050.348.2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.43.2011


Zarządzenie Nr 0050.349.2011 z dnia 31.08.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 0050.350.2011 z dnia 31.08.2011 w sprawie wydzierżawienia na okres 26 lat, działki nr 11 o pow. 2,61 ha położonej w Wójtowicach w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy na rzecz Stowarzyszenia "Wójtowice-Powrót do Przyszłości" Wójtowice ul. Górna


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2011
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2011 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.11.2011 08:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.09.2011 13:37 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.336.2011 z dnia 17.08.2011" (Małgorzata Brodzka)
19.09.2011 13:35 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
16.09.2011 12:21 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
16.09.2011 12:21 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
16.09.2011 12:21 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
16.09.2011 12:21 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
16.09.2011 12:20 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
16.09.2011 12:20 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
16.09.2011 12:20 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
16.09.2011 12:20 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
16.09.2011 12:20 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.339.2011 z dnia 29.08.2011 - załączniki" (Małgorzata Brodzka)
16.09.2011 12:20 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
14.09.2011 12:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.338.2011 z dnia 23.08.2011" (Małgorzata Brodzka)
14.09.2011 12:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.349.2011 z dnia 31.08.2011" (Małgorzata Brodzka)
14.09.2011 11:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.09.2011 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.350.2011 z dnia 31.08.2011" (Małgorzata Brodzka)
07.09.2011 13:52 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.09.2011 12:41 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.348.2011 z dnia 30.08.2011" (Małgorzata Brodzka)
06.09.2011 12:39 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.09.2011 08:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.09.2011 08:14 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.09.2011 08:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.344.2011 z dnia 30.08.2011" (Małgorzata Brodzka)
02.09.2011 08:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.345.2011 z dnia 30.08.2011" (Małgorzata Brodzka)
02.09.2011 08:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.346.2011 z dnia 30.08.2011" (Małgorzata Brodzka)
02.09.2011 08:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
31.08.2011 13:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.339.2011 z dnia 29.08.2011" (Małgorzata Brodzka)
31.08.2011 13:05 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.08.2011 14:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.08.2011 09:05 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.08.2011 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.331.2011 z dnia 10.08.2011 r." (Kazimierz Kustra)
17.08.2011 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.332.2011 z dnia 10.08.2011 r." (Kazimierz Kustra)
17.08.2011 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.330.2011 z dnia 10.08.2011 r." (Kazimierz Kustra)
17.08.2011 10:51 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
12.08.2011 10:35 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.08.2011 10:32 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.334.2011 z dnia 11.08.2011 " (Małgorzata Brodzka)
12.08.2011 08:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.08.2011 08:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.08.2011 12:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.08.2011 10:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.326.2011 z dnia 08.08.2011 r. " (Małgorzata Brodzka)
11.08.2011 10:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.327.2011 z dnia 08.08.2011 r. " (Małgorzata Brodzka)
11.08.2011 10:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.324.2011 z dnia 02.08.2011 r. " (Małgorzata Brodzka)
08.08.2011 13:28 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)