Małgorzata Brodzka 04.09.2012 09:59

Zarządzenia - wrzesień 2012 r.

­

Zarządzenie Nr 0050.327.2012 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 (garaż) stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościuszki nr 5A w Długopolu Zdroju


Zarządzenie Nr 0050.328.2012 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie przekazania do realizacji Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej projektu nr PL.3.22/3.3.02/12.03090 "Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim", objętego umową o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013


Zarządzenie Nr 0050.329.2012 z dnia 03.09.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oceny pracowników samorządowych


Zarządzenie Nr 0050.330.2012 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zarządzenie Nr 0050.331.2012 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.332.2012 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.333.2012 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.334.2012 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.420.2011 z dnia 11 października 2011 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.335.2012 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 4 (garażu) połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa


Zarządzenie Nr 0050.336.2012 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 762, 763 o łącznej pow. 128,10 m2 przy ul. Przyjaciół w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.337.2012 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 285/5 o pow. 0,25 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie Nr 0050.338.2012 z dnia 06.09.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.339.2012 z dnia 06.09.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 17 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 2 


Zarządzenie Nr 0050.340.2012 z dnia 06.09.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.341.2012 z dnia 06.09.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej trzecich rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Idzikowie 77  


Zarządzenie Nr 0050.342.2012 z dnia 06.09.2012 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 


Zarządzenie Nr 0050.343.2012 z dnia 06.09.2012 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza


Zarządzenie Nr 0050.344.2012 z dnia 06.09.2012 r. w sprawie cen oraz zasad sprzedaży drewna pochodzacego z działek gminnych, stanowiących użytki rolne, wydzierżawionych osobom fizycznym

Zarządzenie Nr 0050.345.2012 z dnia 06.09.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 33 i 34 o łącznej powierzchni 10,4821 ha, stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.346.2012 z dnia 06.09.2012 r. w sprawie najmu w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia na cele użytkowe (garaż) o pow. 14,80 m2 położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 28 w budynku gospodarczym Nr G w granicach części działki nr 555/6


Zarządzenie Nr 0050.347.2012 z dnia 07.09.2012 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Mostowice, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 60/2, 70/12, 164/1

Zarządzenie Nr 0050.348.2012 z dnia 07.09.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.349.2012 z dnia 07.09.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.136.2012 z dnia 27 marca 2012 r. na sprzedaż lokalu nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym 2


Zarządzenie Nr 0050.350.2012 z dnia 10.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Fn.340/1/12


Zarządzenie Nr 0050.351.2012 z dnia 10.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Idzików, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 97/4


Zarządzenie Nr 0050.352.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 53 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.353.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 55 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.354.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 60 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.355.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 67/1 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.356.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 68 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.357.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 71/1 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.358.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 72 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.359.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 75/1 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.360.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 78/1 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.361.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 79/2 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka 
Zarządzenie Nr 0050.362.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 81 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.363.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawisprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 84/1 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
 Zarządzenie Nr 0050.364.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 126 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
 Zarządzenie Nr 0050.365.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 127 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
 Zarządzenie Nr 0050.366.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 128 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka 
Zarządzenie Nr 0050.367.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 130 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
 Zarządzenie Nr 0050.368.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 136 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.369.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 134 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.370.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki nr 57/1 o pow. 9,80 m2, położonej na terenie Międzygórza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.371.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1073 o powierzchni 53,70 m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Słowackiego w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na miejsca parkingowe  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
Zarządzenie Nr 0050.372.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 228 o powierzchni 2,07 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0050.373.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 235, 236, cz. 237, cz. 238, cz.239, 240 o łącznej powierzchni 4,2034 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego 

Zarządzenie Nr 0050.374.2012 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 9 (hala targowa) stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.375.2012 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.376.2012 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 4 (hala targowa) położonego w budynku nr 13a przy ul. Starażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.377.2012 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 5 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 


Zarządzenie Nr 0050.378.2012 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 6 (hala targowa) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.379.2012 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 8 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.380.2012 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 9 (hala targowa) położonego w budynku nr 13a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.381.2012 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 20 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0050.382.2012 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 21 (hala targowa) położonego w budynku nr 13a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.383.2012 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 106 (przychodnia) położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.384.2012 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w III przetargu na sprzedaż drzew na pniu w 2012 roku


Zarządzenie Nr 0050.385.2012 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.386.2012 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie sprzedaży działki nr 7 położonej w Międzygórzu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.387.2012 z dnia 19.09.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej trzecich rokowań na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 4


Zarządzenie Nr 0050.388.2012 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 


Zarządzenie Nr 0050.389.2012 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.390.2012 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie wskazania szkoły, w której naliczany będzie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół zlikwidowanych w 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.391.2012 z dnia 21.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


Zarządzenie Nr 0050.392.2012 z dnia 21.09.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.355.2012 z dnia 14 września 2012 r. dot. sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 67/1 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.393.2012 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.394.2012 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.395.2012 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu nieograniczonego Nr WI.271.62.2012 zadania pn.: "Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - Etap I"


Zarządzenie Nr 0050.396.2012 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.09.2012 09:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.11.2012 09:38 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.347.2012 z dnia 07.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
13.11.2012 09:37 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.347.2012 z dnia 07.09.2012 r. (Małgorzata Brodzka)
16.10.2012 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.396.2012 z dnia 28.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
16.10.2012 11:31 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.396.2012 z dnia 28.09.2012 r. (Małgorzata Brodzka)
11.10.2012 10:24 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.396.2012 z dnia 28.09.2012 r. " (Małgorzata Brodzka)
11.10.2012 10:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.10.2012 13:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.351.2012 z dnia 10.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
10.10.2012 12:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.10.2012 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
05.10.2012 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.373.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
05.10.2012 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.346.2012 z dnia 06.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
05.10.2012 09:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.10.2012 09:56 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.10.2012 12:20 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.393.2012 z dnia 25.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
03.10.2012 12:20 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.389.2012 z dnia 20.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
03.10.2012 12:18 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.10.2012 13:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.392.2012 z dnia 21.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
02.10.2012 13:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.10.2012 13:23 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.328.2012 z dnia 03.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
01.10.2012 13:22 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.10.2012 08:43 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.395.2012 z dnia 28.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
01.10.2012 08:41 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.09.2012 07:56 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.391.2012 z dnia 21.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
28.09.2012 07:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.09.2012 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.390.2012 z dnia 20.09.2012 r. " (Małgorzata Brodzka)
25.09.2012 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.344.2012 z dnia 06.09.2012 r. " (Małgorzata Brodzka)
25.09.2012 14:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.09.2012 15:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.388.2012 z dnia 20.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
24.09.2012 15:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.09.2012 10:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.09.2012 10:30 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.387.2012 z dnia 18.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
24.09.2012 10:30 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.386.2012 z dnia 18.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
24.09.2012 10:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.09.2012 10:56 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.359.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
21.09.2012 10:56 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.369.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
21.09.2012 10:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.368.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.367.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.365.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.366.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.364.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.363.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.360.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.362.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.356.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.357.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.358.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.353.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.354.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.355.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.352.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 10:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 09:52 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.09.2012 09:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 14:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.384.2012 z dnia 18.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 14:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.375.2012 z dnia 17.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 14:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 08:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.382.2012 z dnia 17.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 08:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.378.2012 z dnia 17.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 08:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.379.2012 z dnia 17.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 08:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.380.2012 z dnia 17.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 08:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.381.2012 z dnia 17.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 08:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.376.2012 z dnia 17.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 08:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.377.2012 z dnia 17.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 08:35 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.09.2012 07:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.09.2012 14:56 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.383.2012 z dnia 17.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
18.09.2012 14:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.09.2012 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.374.2012 z dnia 14.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
17.09.2012 13:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.09.2012 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.350.2012 z dnia 10.09.2012 r. " (Małgorzata Brodzka)
17.09.2012 10:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.343.2012 z dnia 06.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.347.2012 z dnia 07.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.349.2012 z dnia 07.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.337.2012 z dnia 04.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.339.2012 z dnia 06.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.341.2012 z dnia 06.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.342.2012 z dnia 06.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 12:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.09.2012 09:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.09.2012 12:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.329.2012 z dnia 03.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
05.09.2012 12:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.09.2012 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.335.2012 z dnia 04.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
05.09.2012 10:16 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.09.2012 10:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.09.2012 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.330.2012 z dnia 03.09.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
04.09.2012 12:36 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.09.2012 09:59 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)