Małgorzata Brodzka 27.07.2012 12:15

Zarządzenia - sierpień 2012 r.

­

Zarządzenie Nr 0050.297.2012 z dnia 2.08.2012 r. w sprawie powołania KOMISJI PRZETARGOWEJ do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL 271.4.2012


Zarządzenie Nr 0050.298.2012 z dnia 2.08.2012 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie Nr 0050.299.2012 z dnia 3.08.2012 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy


Zarządzenie Nr 0050.300.2012 z dnia 3.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.271.1.2012 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie Nr 0050.301.2012 z dnia 7.08.2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.302.2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w II przetargu na sprzedaż drzew na pniu w 2012 roku

Zarządzenie Nr 0050.303.2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 80 m2 (część płyty rynku przed Ratuszem), stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy Pl. Wolności


Zarządzenie Nr 0050.304.2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.305.2012 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie powołania komisji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Starej Łomnicy


Zarządzenie Nr 0050.306.2012 z dnia 29.08.2012 r. w sprawie powołania komisji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Pławnicy


Zarządzenie Nr 0050.307.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie powołania komisji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym


Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku


Zarządzenie Nr 0050.309.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.310.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.311.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.312.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.313.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.314.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.315.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.316 .2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.317.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawiesprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.318.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.319.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.320.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.321.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.322.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.323.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.324.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.325.2012 z dnia 31.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
Zarządzenie Nr 0050.326.2012 z dnia 31.08.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 228/3

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.07.2012 12:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.09.2012 10:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd. " (Małgorzata Brodzka)
17.09.2012 10:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd. " (Małgorzata Brodzka)
17.09.2012 10:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd. " (Małgorzata Brodzka)
17.09.2012 10:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd. " (Małgorzata Brodzka)
17.09.2012 10:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd. " (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.325.2012 z dnia 31.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.325.2012 z dnia 31.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.325.2012 z dnia 31.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.325.2012 z dnia 31.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.325.2012 z dnia 31.08.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 14:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.326.2012 z dnia 31.08.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
11.09.2012 13:04 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.308.2012 z dnia 30.08.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2012 09:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.09.2012 12:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.302.2012 z dnia 13.08.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
03.09.2012 12:16 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.09.2012 12:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.09.2012 11:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.09.2012 11:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.09.2012 11:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.08.2012 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.305.2012 z dnia 28.08.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
30.08.2012 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.306.2012 z dnia 29.08.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
30.08.2012 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.307.2012 z dnia 30.08.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
30.08.2012 09:27 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.08.2012 10:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.08.2012 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.304.2012 z dnia 13.08.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
24.08.2012 13:56 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.08.2012 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.303.2012 z dnia 13.08.2012 r." (Małgorzata Brodzka)
21.08.2012 14:56 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.08.2012 11:26 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
14.08.2012 11:25 Dodano załącznik " Zarządzenie Nr 0050.298.2012 z dnia 2.08.2012 r." (Kazimierz Kustra)
14.08.2012 11:25 Dodano załącznik " Zarządzenie Nr 0050.299.2012 z dnia 3.08.2012 r." (Kazimierz Kustra)
14.08.2012 11:22 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
07.08.2012 15:10 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
07.08.2012 15:08 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
07.08.2012 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.301.2012 z dnia 7.08.2012 r." (Kazimierz Kustra)
07.08.2012 15:06 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
07.08.2012 10:00 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
07.08.2012 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.300.2012 z dnia 3.08.2012 r." (Kazimierz Kustra)
07.08.2012 09:57 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
03.08.2012 12:26 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
03.08.2012 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.297.2012 z dnia 2.08.2012 r." (Kazimierz Kustra)
03.08.2012 12:24 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
27.07.2012 12:15 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)