Małgorzata Brodzka 11.03.2013 09:39

Zarządzenia - marzec 2013 r.

­

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 z dnia 01.03.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/90/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2013


Zarządzenie Nr 0050.58.2013 z dnia 07.03.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej 62 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.59.2013 z dnia 07.03.2013 r. w sprawie sprzedaży działki nr 51/6 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy usługowej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.60.2013 z dnia 07.03.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.413.2011 z dnia 10 października 2011 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 10 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.61.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL 271.1.2013 dla zadania pn.: "Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane wymagane dla ratowania materii zabytkowej południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej - III etap"


Zarządzenie Nr 0050.62.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na parking samochodowy położony w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego w granicach działki nr 178 o pow. 800 m2


Zarządzenie Nr 0050.63.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 26 w granicach części działki nr 556 o pow. 9 m2 stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.64.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu położonego na terenie wsi Starej Bystrzycy w granicach działki nr 172 o pow. 5 m2 z przeznaczeniem na budowę i eksploatację urządzeń i instalację telekomunikacyjną dla celów telefonii cyfrowej


Zarządzenie Nr 0050.65.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne położonego w Międzygórzu w granicach działki nr 147 o pow. 0,94 ha


Zarządzenie Nr 0050.66.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej Nr 13


Zarządzenie Nr 0050.67.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na komórkę do składowania opału położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Zamenhofa w granicach działki nr 1298/4 o pow. 12 m2


Zarządzenie Nr 0050.68.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 471 o pow. 15 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. KonopnickiejUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.69.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 216/2 położonej w Idzikowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.70.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 983/2 położonej w Starej Łomnicy, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.71.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 983/3 położonej w Starej Łomnicy, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.72.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 5/2 położonej w Lasówce, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.73.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 279/4 położonej w Idzikowie, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.74.2013 z dnia 15.03.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 228/3


Zarządzenie Nr 0050.75.2013 z dnia 18.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013


Zarządzenie Nr 0050.76.2013 z dnia 20.03.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.77.2013 z dnia 21.03.2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 0050.78.2013 z dnia 25.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej, mającej na celu zniszczenie weksli In blanco, wystawionych przez organizacje pozarządowe Gminie Bystrzyca Kłodzka, stanowiących zabezpieczenie wykonania umów, powierzonych organizacjom pozarządowym w drodze ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.79.2013 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2013 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.04.2013 08:21 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.79.2013 z dnia 27.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
26.04.2013 08:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.04.2013 09:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie" (Małgorzata Brodzka)
05.04.2013 09:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.70.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie" (Małgorzata Brodzka)
05.04.2013 09:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie" (Małgorzata Brodzka)
05.04.2013 09:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.04.2013 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.69.2013 z dnia 11.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
03.04.2013 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2013 z dnia 11.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
03.04.2013 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.66.2013 z dnia 11.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
03.04.2013 13:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.03.2013 13:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.78.2013 z dnia 25.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
26.03.2013 13:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.03.2013 13:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.03.2013 14:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2013 z dnia 11.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
25.03.2013 14:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.65.2013 z dnia 11.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
25.03.2013 14:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.67.2013 z dnia 11.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
25.03.2013 14:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2013 z dnia 11.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
25.03.2013 14:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2013 z dnia 11.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
25.03.2013 14:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.03.2013 13:15 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.77.2013 z dnia 21.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
22.03.2013 13:11 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.03.2013 10:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.74.2013 z dnia 15.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
21.03.2013 10:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.76.2013 z dnia 20.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
21.03.2013 10:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2013 z dnia 07.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
21.03.2013 10:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.03.2013 09:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.03.2013 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2013 z dnia 18.03.2013 r. " (Małgorzata Brodzka)
19.03.2013 08:41 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.03.2013 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61.2013 z dnia 11.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
18.03.2013 12:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.03.2013 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2013 z dnia 01.03.2013 r." (Małgorzata Brodzka)
11.03.2013 09:39 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)