Małgorzata Brodzka 02.12.2015 10:37

Zarządzenia - grudzień 2015 r.

­

Zarządzenie Nr 0050.381.2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 21 (hala targowa) stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.382.2015 z dnia 02.12.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 590/2 położonej na terenie wsi Poręba


 Zarządzenie Nr 0050.383.2015 z dnia 02.12.2015 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki nr 228/1 położonej w Spalonej


 Zarządzenie Nr 0050.384.2015 z dnia 02.12.2015 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki nr 228/2 położonej w Spalonej


 Zarządzenie Nr 0050.385.2015 z dnia 02.12.2015 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki nr 228/3 położonej w Spalonej


 Zarządzenie Nr 0050.386.2015 z dnia 02.12.2015 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki nr 228/4 położonej w Spalonej


 Zarządzenie Nr 0050.387.2015 z dnia 02.12.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowejna rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.388.2015 z dnia 02.12.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.389.2015 z dnia 02.12.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kupieckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.390.2015 z dnia 02.12.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.391.2015 z dnia 02.12.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.392.2015 z dnia 02.12.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.393.2015 z dnia 04.12.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na finansowe wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i określenia regulaminu jej pracy


Zarządzenie Nr 0050.394.2015 z dnia 04.12.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 27 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.396.2015 z dnia 08.12.2015 r. w sprawie sprzedaży zajętej części gruntu


Zarządzenie Nr 0050.397.2015 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Siemiradzkiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.398.2015 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 1


Zarządzenie Nr 0050.399.2015 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 5


 Zarządzenie Nr 0050.400.2015 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Kamiennej, Gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 117/2


 Zarządzenie Nr 0050.401.2015 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Zarządzenie Nr 0050.402.2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr E.271.5.2015


Zarządzenie Nr 0050.403.2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni w granicach działki nr 1018 (AM7) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie Nr 0050.404.2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów


 Zarządzenie Nr 0050.405.2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1332/1 o pow. 13,20 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.406.2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1332/1 o pow. 12,00 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.407.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej


Zarządzenie Nr 0050.408.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki


 Zarządzenie Nr 0050.409.2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie Nr 0050.410.2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 700 o pow. 115 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.411.2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3-ch miesięcy nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach części działki 47, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.412.2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 116, 118, 128, 129/2, 130/2, 133, 111, 231, 285 oraz obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 39, 53/2, 63, 230 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.413.2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2015 roku


 Zarządzenie Nr 0050.414.2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


Zarządzenie Nr 0050.415.2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2016 rok  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Zarządzenie Nr 0050.416.2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.12.2015
Data publikacji:02.12.2015 10:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.01.2016 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.414.2015 z dnia 31.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
18.01.2016 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.414.2015 z dnia 31.12.2015 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
18.01.2016 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.414.2015 z dnia 31.12.2015 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
18.01.2016 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.414.2015 z dnia 31.12.2015 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
18.01.2016 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.414.2015 z dnia 31.12.2015 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
18.01.2016 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.414.2015 z dnia 31.12.2015 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
18.01.2016 13:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.01.2016 08:21 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.415.2015 z dnia 31.12.2015 r. (Małgorzata Brodzka)
11.01.2016 08:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.01.2016 14:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.409.2015 z dnia 28.12.2015 r. " (Małgorzata Brodzka)
08.01.2016 14:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.409.2015 z dnia 28.12.2015 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
08.01.2016 14:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.415.2015 z dnia 31.12.2015 r. " (Małgorzata Brodzka)
08.01.2016 14:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.416.2015 z dnia 31.12.2015 r. " (Małgorzata Brodzka)
08.01.2016 14:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.01.2016 13:15 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.400.2015 z dnia 09.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
04.01.2016 13:14 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
31.12.2015 10:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
31.12.2015 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.382.2015 z dnia 02.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
31.12.2015 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.401.2015 z dnia 02.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
31.12.2015 10:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
31.12.2015 10:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
31.12.2015 08:52 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
31.12.2015 08:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.413.2015 z dnia 28.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
30.12.2015 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.408.2015 z dnia 17.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
30.12.2015 11:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.12.2015 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.398.2015 z dnia 09.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
28.12.2015 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.399.2015 z dnia 09.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
28.12.2015 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.402.2015 z dnia 10.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
28.12.2015 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.403.2015 z dnia 10.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
28.12.2015 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.404.2015 z dnia 14.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
28.12.2015 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.407.2015 z dnia 17.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
28.12.2015 10:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.12.2015 10:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.12.2015 08:21 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.396.2015 z dnia 08.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
10.12.2015 08:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.12.2015 11:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.12.2015 11:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.394.2015 z dnia 04.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
07.12.2015 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.383.2015 z dnia 02.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
07.12.2015 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.384.2015 z dnia 02.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
07.12.2015 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.385.2015 z dnia 02.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
07.12.2015 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.386.2015 z dnia 02.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
07.12.2015 08:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.12.2015 08:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.12.2015 13:14 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.393.2015 z dnia 04.12.2015 r." (Małgorzata Brodzka)
04.12.2015 13:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.12.2015 10:37 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)