Małgorzata Brodzka 07.05.2019 09:05

Zarządzenia - maj 2019 r.

­

Zarządzenie nr 0050.213.2019 z dnia 06.05.2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.214.2019 z dnia 06.05.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.215.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 29


Zarządzenie nr 0050.216.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 16


Zarządzenie nr 0050.217.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.290.2018 z dnia 03 września 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.218.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 7 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.219.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami


Zarządzenie nr 0050.220.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (garaż) stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Międzyleśnej nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.221.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.222.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, położonej w Wójtowicach-Huta w granicach części działki nr 85 na rzecz Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika


Zarządzenie nr 0050.223.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 933/3 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Strażacka 6


Zarządzenie nr 0050.224.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca oraz na terenie wsi Wyszki stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.225.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 868/14 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.226.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia działki nr 299/12 zabudowanej halą sportową w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.227.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 204 i 209, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.228.2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek 75 i 76 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.229.2019 z dnia 13.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 27-28 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.230.2019 z dnia 13.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiąćego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.231.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży znaczka okolicznościowego "Bystrzyca Kłodzka 1319-2019"


Zarządzenie nr 0050.232.2019 z dnia 15.05.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.2.2019


Zarządzenie nr 0050.233.2019 z dnia 15.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki


Zarządzenie nr 0050.234.2019 z dnia 15.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 5 położonego w Wilkanowie 136


Zarządzenie nr 0050.235.2019 z dnia 15.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 11A


Zarządzenie nr 0050.236.2019 z dnia 15.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców udziału Gminy Bystrzyca Kłodzka wynoszącego 1/2 w zabudowanej działce gruntu nr 561, obręb Centrum położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei


Zarządzenie nr 0050.237.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej 179B w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.238.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 10 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej 179B w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.239.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej 179B w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.240.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej 179B w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.241.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 13 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej 179B w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.242.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej 179C w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.243.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Starkówka, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.244.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.245.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.3.2019


Zarządzenie nr 0050.246.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.247.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.4.2019


Zarządzenie nr 0050.248.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.249.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 217,218, część 219, 220, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.250.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 12,50 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.251.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 291/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.252.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 1117, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.253.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach części działki nr 124/4, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.254.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Długopole Dolne w granicach działek część nr 113/1, 162/2, część 165 i 303/1 oraz na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach części działki nr 91, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.255.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 259 i 261 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.256.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 420/2 o pow. 19,96 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż


Zarządzenie nr 0050.257.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienina  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Zabłocie w granicach działki nr 33 w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.258.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Gorzanów i Mielnik na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.259.2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.260.2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.261.2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie upoważnienia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przetwarzania danych osobowych


Zarządzenie nr 0050.262.2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.263.2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.264.2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Pl. Tadeusza Kościuszki


Zarządzenie nr 0050.265.2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 41


Zarządzenie nr 0050.266.2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.05.2019
Data publikacji:07.05.2019 09:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.07.2019 11:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.257.2019 z dnia 17.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
01.07.2019 11:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.258.2019 z dnia 17.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
01.07.2019 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.255.2019 z dnia 17.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
01.07.2019 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.256.2019 z dnia 17.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
01.07.2019 11:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 11:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.267.2019 z dnia 31.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.244.2019 z dnia 16.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.260.2019 z dnia 27.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.266.2019 z dnia 31.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.266.2019 z dnia 31.05.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.266.2019 z dnia 31.05.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.266.2019 z dnia 31.05.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.266.2019 z dnia 31.05.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.266.2019 z dnia 31.05.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 11:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
31.05.2019 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.264.2019 z dnia 28.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
31.05.2019 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.265.2019 z dnia 28.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
31.05.2019 11:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.05.2019 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.251.2019 z dnia 17.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
30.05.2019 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.252.2019 z dnia 17.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
30.05.2019 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.253.2019 z dnia 17.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
30.05.2019 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.254.2019 z dnia 17.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
30.05.2019 13:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.249.2019 z dnia 17.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
30.05.2019 13:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.250.2019 z dnia 17.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
30.05.2019 13:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.05.2019 14:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.05.2019 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.263.2019 z dnia 27.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
29.05.2019 09:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.261.2019 z dnia 27.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
29.05.2019 09:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.05.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.259.2019 z dnia 27.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
27.05.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.262.2019 z dnia 27.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
27.05.2019 14:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
23.05.2019 11:18 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
23.05.2019 11:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.246.2019 z dnia 17.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.05.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.233.2019 z dnia 15.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
21.05.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.234.2019 z dnia 15.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
21.05.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.235.2019 z dnia 15.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
21.05.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.236.2019 z dnia 15.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
21.05.2019 14:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2019 08:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.05.2019 08:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.248.2019 z dnia 17.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
20.05.2019 12:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.05.2019 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.243.2019 z dnia 16.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 14:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.232.2019 z dnia 15.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 14:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.245.2019 z dnia 16.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 14:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.247.2019 z dnia 17.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 14:32 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 13:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.237.2019 z dnia 16.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 13:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.238.2019 z dnia 16.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 13:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.239.2019 z dnia 16.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 13:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.240.2019 z dnia 16.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 13:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.241.2019 z dnia 16.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 13:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.242.2019 z dnia 16.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 13:39 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 10:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.05.2019 10:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.223.2019 z dnia 08.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
16.05.2019 12:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.224.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.05.2019 12:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.225.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.05.2019 12:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.226.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.05.2019 12:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.227.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.05.2019 12:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.228.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.05.2019 12:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
16.05.2019 10:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.231.2019 z dnia 14.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.05.2019 10:39 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.05.2019 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.222.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
15.05.2019 14:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.05.2019 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.229.2019 z dnia 13.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
14.05.2019 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.230.2019 z dnia 13.05.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
14.05.2019 09:49 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.05.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.218.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
09.05.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.221.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
09.05.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.215.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
09.05.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.216.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
09.05.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.217.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
09.05.2019 14:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.05.2019 14:16 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.05.2019 13:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.220.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
09.05.2019 13:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.05.2019 08:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.219.2019 z dnia 08.05.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
09.05.2019 08:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.05.2019 09:05 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)