Małgorzata Brodzka 04.06.2020 10:01

Zarządzenia - czerwiec 2020 r.

­

Zarządzenie nr 0050.128.2020 z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.129.2020 z dnia 03.06.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w budynku nr 17 i nr 19 o numerach odpowiednio nr 1 i nr 5 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.130.2020 z dnia 03.06.2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania oceny ryzyka zawodowego


Zarządzenie nr 0050.131.2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.133.2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.134.2020 z dnia 12.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami


Zarządzenie nr 0050.135.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zarządzanie i administrowanie gminnymi nieruchomościami Gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie nr 0050.136.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.138.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.131.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.139.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 349/4 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.140.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr cz. 167, cz. 171, cz. 223, 281 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.141.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 243 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.142.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.275.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów na odzież używaną


Zarządzenie nr 0050.143.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działek nr 868/12, 868/13, 868/14 stanowiących własność Gminy Bystrzyca


Zarządzenie nr 0050.144.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 171/3, 195/2 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.145.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 639/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.146.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Międzygórza w granicach działek nr 35/2 i 120/1, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.147.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 3


Zarządzenie nr 0050.148.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek 508/1, 517, 559/1, 955/10, 955/3, 955/13, 1054, 1062/1, 10,86, 1113, 1122, 1141 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.149.2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej


Zarządzenie nr 0050.150.2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


Zarządzenie nr 0050.151.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 492, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.152.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 36/5 o pow. 144 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.153.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna


Zarządzenie nr 0050.154.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na budowę szaf telekomunikacyjnych wraz z przyłączem


Zarządzenie nr 0050.155.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie nr 0050.156.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 524/2, 581, 985 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum i nr 116 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze o powierzchni po 15,66 m2 każda, stanowiących własność gminy na rzecz TERG S.A. Złotów ul. Za Dworcem 1D


Zarządzenie nr 0050.157.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 149, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.158.2020 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia składu osobowego Stałego Dyżuru


Zarządzenie nr 0050.159.2020 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji strat w infrastrukturze drogowej spowodowanych przez klęski żywiołowe - zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu mających miejsce w 2020 r. na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.160.2020 z dnia 24.06.2020 r.  o zmianie zarządzenia nr 0050.126.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na 2020 rok


Zarządzenie nr 0050.162.2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali gimnastycznej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.163.2020 z dnia 29.06.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.164.2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.165.2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.166.2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2020 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.07.2020 13:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.164.2020 z dnia 30.06.2020 r. - 164.pdf" (Małgorzata Brodzka)
10.07.2020 13:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.07.2020 11:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.157.2020 z dnia 17.06.2020 r. - 157.pdf" (Małgorzata Brodzka)
10.07.2020 11:11 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.07.2020 13:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.166.2020 z dnia 30.06.2020 r. - 166.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.07.2020 13:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.07.2020 12:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.07.2020 12:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.160.2020 z dnia 24.06.2020 r. - 160.pdf" (Małgorzata Brodzka)
03.07.2020 08:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.07.2020 08:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.165.2020 z dnia 30.06.2020 r. - 165.pdf" (Małgorzata Brodzka)
02.07.2020 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.153.2020 z dnia 17.06.2020 r. - 153.pdf" (Małgorzata Brodzka)
02.07.2020 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.154.2020 z dnia 17.06.2020 r. - 154.pdf" (Małgorzata Brodzka)
02.07.2020 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.155.2020 z dnia 17.06.2020 r. - 155.pdf" (Małgorzata Brodzka)
02.07.2020 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.156.2020 z dnia 17.06.2020 r. - 156.pdf" (Małgorzata Brodzka)
02.07.2020 12:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.07.2020 12:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.07.2020 12:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.135.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 135.pdf" (Małgorzata Brodzka)
01.07.2020 09:35 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.07.2020 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.163.2020 z dnia 29.06.2020 r. - 163.pdf" (Małgorzata Brodzka)
30.06.2020 13:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.06.2020 13:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.162.2020 z dnia 26.06.2020 r. - 162.pdf" (Małgorzata Brodzka)
24.06.2020 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.158.2020 z dnia 22.06.2020 r. w - 158.pdf" (Małgorzata Brodzka)
24.06.2020 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.159.2020 z dnia 22.06.2020 r. - 159.pdf" (Małgorzata Brodzka)
24.06.2020 12:35 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
23.06.2020 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.146.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 146.pdf" (Małgorzata Brodzka)
23.06.2020 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.147.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 147.pdf" (Małgorzata Brodzka)
23.06.2020 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.148.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 148.pdf" (Małgorzata Brodzka)
23.06.2020 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.151.2020 z dnia 17.06.2020 r. - 151.pdf" (Małgorzata Brodzka)
23.06.2020 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.152.2020 z dnia 17.06.2020 r. - 152.pdf" (Małgorzata Brodzka)
23.06.2020 09:56 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.06.2020 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.149.2020 z dnia 16.06.2020 r. - 149.pdf" (Małgorzata Brodzka)
22.06.2020 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.150.2020 z dnia 16.06.2020 r. - 150.pdf" (Małgorzata Brodzka)
22.06.2020 13:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.06.2020 11:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r. - koszulka.pdf" (Małgorzata Brodzka)
22.06.2020 11:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r. cd. - uzasadnienie.pdf" (Małgorzata Brodzka)
22.06.2020 11:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r. cd. - zał. nr 1 dochody.pdf" (Małgorzata Brodzka)
22.06.2020 11:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r. cd. - zał.nr 2 wydatki.pdf" (Małgorzata Brodzka)
22.06.2020 11:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r. cd. - załącznik nr 3 f.sołecki.pdf" (Małgorzata Brodzka)
22.06.2020 11:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r. cd. - zał. nr 4 dotacje.pdf" (Małgorzata Brodzka)
22.06.2020 11:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.06.2020 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.139.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 139.pdf" (Małgorzata Brodzka)
19.06.2020 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.140.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 140.pdf" (Małgorzata Brodzka)
19.06.2020 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.141.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 141.pdf" (Małgorzata Brodzka)
19.06.2020 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.142.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 142.pdf" (Małgorzata Brodzka)
19.06.2020 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.143.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 143.pdf" (Małgorzata Brodzka)
19.06.2020 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.144.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 144.pdf" (Małgorzata Brodzka)
19.06.2020 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.145.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 145.pdf" (Małgorzata Brodzka)
19.06.2020 13:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
16.06.2020 13:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
16.06.2020 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.134.2020 z dnia 12.06.2020 r. - 134.pdf" (Małgorzata Brodzka)
16.06.2020 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.136.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 136.pdf" (Małgorzata Brodzka)
15.06.2020 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.138.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 138.pdf" (Małgorzata Brodzka)
15.06.2020 14:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.06.2020 13:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.06.2020 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.131.2020 z dnia 08.06.2020 r. - 131.pdf" (Małgorzata Brodzka)
10.06.2020 10:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r. - 132.pdf" (Małgorzata Brodzka)
10.06.2020 10:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r. cd. - sprawozdanie finansowe Biblioteka cz.1 za 2019.pdf" (Małgorzata Brodzka)
10.06.2020 10:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r. cd. - sprawozdanie finansowe Biblioteka cz.2 za 2019.pdf" (Małgorzata Brodzka)
10.06.2020 10:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r. cd. - sprawozdanie finansowe Biblioteka cz.3 za 2019.pdf" (Małgorzata Brodzka)
10.06.2020 10:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.133.2020 z dnia 09.06.2020 r. - 133.pdf" (Małgorzata Brodzka)
10.06.2020 10:17 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.06.2020 11:32 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.06.2020 11:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.130.2020 z dnia 03.06.2020 r. - 130.pdf" (Małgorzata Brodzka)
05.06.2020 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.129.2020 z dnia 03.06.2020 r. - 129.pdf" (Małgorzata Brodzka)
05.06.2020 10:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.06.2020 10:01 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)