Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka:

- 18 lutego 2019 r. – do klas I szkół podstawowych;

- 4 marca 2019 r. - w Przedszkolu nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wilkanowie.

Terminy rekrutacji określone zostały w Zarządzeniu Nr 0050.51.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Kryteria oraz liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określone są:

- w uchwale NR XXXIX/314/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

- w uchwale NR XXXIX/315/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia


Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji uzyskają Państwo w szkołach i przedszkolu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:25.01.2019 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Wenc-Szumigalska
Data na dokumencie:25.01.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:25.01.2019 12:31