Bystrzyca Kłodzka 26.07.2019 r.

Przetarg GKM. Nr 2.I.2019                                                 

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Działając na podstawie:

1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

    przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst

    Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. 

          poz. 2204 jednolity tekst z póź. zm./

      3. § 1 załącznika nr 2 do uchwały nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy  Kł.

          z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  

          stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego

          z 2017 r. poz. 2185)

 

Ogłasza I - szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności nr 24 o łącznej powierzchni użytkowej 19,83m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – branża dowolna za wyjątkiem gastronomii, gier hazardowych, sprzedaży odzieży używanej, napojów alkoholowych.

 

Dane dotyczące najmu lokalu oraz warunki przetargu

 

  1. Lokal użytkowy nr 9 o łącznej powierzchni 19,83m2 położony jest

     w budynku nr 24 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej

 

      2. Cena wywoławcza            -                  90,00zł. + VAT (miesięcznie)

          Wysokość postąpienia      -                  10,00zł. 

          Wysokość wadium            -                 18,00zł.

     

      3. Oprócz czynszu za najem lokalu, najemca będzie zobowiązany do

          ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości (płatny do Gminy)  

          oraz opłat eksploatacyjnych.

 

Warunki przetargu

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2019 r. o godz. 09:30 w siedzibie Urzędu

    Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 sala Nr 12.

 

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta                 

    i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (kasa czynna w piątki w godz. 7.45 - 14.30) lub na konto

    Gmina Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział

    Bystrzyca Kłodzka Nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 w wysokości 18zł.               

    z adnotacją ”przetarg GKM Nr 2.I.2019 Plac Wolności nr24/9 Bystrzyca Kłodzka”

    do dnia 23.08.2019 r. oraz złożenie na przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu

    się z przedmiotem oraz warunkami przetargu i nie posiadaniu zadłużenia z tytułu najmu

    lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kł.

 

-    2   -

 

Na przetarg należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.

 

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet 

    czynszu.

 

4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od

    zawarcia umowy najmu.

 

5. Uczestnikowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po

    terminie przetargu.

     

6. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej

    przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Bystrzycy Kłodzkiej pokój nr 46 tel. 748 117 639.

 

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o. ulica Strażacka nr 13

tel. 748117050.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: I - szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności nr 24
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:29.07.2019 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:26.07.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.05.2021 11:09