W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy,  położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca .

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    296/1

 

cz.301/1

 

    298

 

   0,30 ha

    

   2,06 ha

 

   2,38 ha

 

ŁVI-0,30

 

ŁV-0,03, PsVI-2,03

 

RV-1,62, PsVI-0,76

 

933,45 zł

 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05.07.2021 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 26.07.2021r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

  gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

  w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położone na

  terenie wsi Nowy Waliszów.

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

 

9.

 

10.

 

 

    577

 

cz.578/1

 

    580

 

    594/1

 

    594/2

 

    594/3

 

cz.596/4

 

    596/7

 

 

    596/9

 

    597

 

      0,76 ha

 

      1,81 ha

 

       0,33 ha

 

       0,13 ha

 

       0,05 ha

 

       0,53 ha

 

       1,39 ha

 

       2,82 ha

 

 

       1,05 ha

 

       0,24 ha

 

RV-0,07, PsIV-0,15,

PsV-0,54,

RV-0,92, PsIV-0,89

 

ŁIV-0,33

 

ŁIV-0,13

 

ŁIV-0,05

 

ŁIV-0,53

 

RV-0,13, PsIV-0,84

PsV-0,42

RV-0,29, RVI-0,13,

PsIV-1,42, PsV-0,82

PsVI-0,16

PsIV-0,38, PsV-0,62,

PsVI-0,05

ŁIV-0,24

 

 1.926,45 zł

 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05.07.2021 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 26.07.2021r.

 

MS/MS

 

 

W y k a z

 

 

  gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

  w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położone na

  terenie wsi Wilkanów.

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

   608/2

 

      0,32 ha

 

 

PsIV-0,32

 

   72,00 zł

 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05.07.2021 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 26.07.2021r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

  gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

  w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położone na

  terenie wsi Nowa Bystrzyca .

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

cz.301/1

 

cz.302

 

     307

 

cz.314

 

      2,50 ha

 

      2,98 ha

 

      0,15 ha

 

      1,32 ha

 

 

RVI-1,21, PsVI-1,29

 

RVI-0,80, RV-0,18, ŁV-0,08, 

PsV-0,54, PsVI-1,38

PsV-0,15

 

PsV-1,32

 

  1800,00 zł

 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05.07.2021 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 26.07.2021r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

     566/21

 

cz.566/22

 

 

     18m2

 

     67m2

 

 

   

  

  

 

PsIV- 18m2

 

PsIV-67m2

 

 

 

    42,50  zł

czynsz  roczny

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05.07.2021 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 26.07.2021r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cz.1044/6

 

 

 

 

     46 m2

 

   

 

 

   

  

  

 

PsIV- 46m2

 

 

 

 

    23,00  zł

czynsz  roczny

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05.07.2021 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 26.07.2021r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cz. 777

 

 

 

 

     67 m2

 

   

 

 

   

  

  

 

B/PsIV- 67m2

 

 

 

 

    33,50  zł

czynsz  roczny

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05.07.2021 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 26.07.2021r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy,  położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca .

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    85/1

 

    87

 

 

 

   0,71 ha

    

   0,29  ha

 

  

 

RIVb-0,15, PsV-0,56

 

PsVI-0,29

 

186,75 zł

 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.06.2021r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05.07.2021r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 26.07.2021r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:14.06.2021 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.06.2021
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:14.06.2021 15:03