W Y K A Z   N R  32. 2021

 

 

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej.

 

 

I.Położenie nieruchomości - miasto Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej 

                          

 

                              

II.Przedmiot dzierżawy    - część działki nr 1104/22 o powierzchni 15 m2 z przeznaczeniem na garaż  .

                                        

 

 

III.Miesięczna stawka czynszu –  3,50 zł. (netto) za 1m2 + 23% podatek VAT

 

 

 

                                                

                             

                           

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.06.2021r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 05.07.2021r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 26 lipca 2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.305  lub tel. Nr 8117-655, 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U.

z 2020r.poz.1990 z póź. zm.).

 

o g ł a s z a m

 

 

1.Wykaz Nr 32.2021 z dnia 14 czerwca 2021r.  w sprawie  wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz 

   dotychczasowego Dzierżawcy, części działki nr 1104/22 o pow.15 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca

   Kłodzka, obręb Centrum przy ul. Senatorskiej z przeznaczeniem na garaż.

 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres trzech tygodni na

    tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 14 czerwca 2021r.

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. 305 lub

     telefonicznie Nr 8117-655 , 652.

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz Nr 32.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1104/22 o pow.15,00m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum z przeznaczeniem na garaż.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:14.06.2021 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.06.2021
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:14.06.2021 14:17