Karolina Kruk 30.12.2021 14:55

Komunikat z dnia 28 grudnia 2021 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

­

Komunikat

z dnia 28 grudnia 2021 r.

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji

zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia

 pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

 

 

Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującemu oferentowi:

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Suma uzyskanych punktów

razem

Wysokość dofinansowania

w zł

„Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

Rehabilitacja kobiet po mastektomii

Bystrzyckie Stowarzyszenie „Amazonki”

ul. Sienkiewicza 8/111,

57-500 Bystrzyca Kłodzka

38,50

14 989,00  zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyżej wymieniona oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) i ogłoszeniu o konkursie.

 

Z przyczyn formalnych odrzucono poniższą ofertę:

 

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Ocena formalna oferty

Wysokość dofinansowania

w zł

„Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl

www.Forestfestival.eu

Fundacja Instytut Białowieski

ul. Rumiankowa 14/4

15-665 Białystok

negatywna

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Komunikat z dnia 28 grudnia 2021 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Karolina Kruk
Informację wytworzył:Karolina Kruk
Data na dokumencie:30.12.2021
Data publikacji:30.12.2021 14:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2021 14:55 Utworzenie dokumentu. (Karolina Kruk)