Bystrzyca Kłodzka, dnia 17.06.2021 r.

RGŻ.6220.3.7.2021

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że w dniu 17.06.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 31 (obręb 0028) w miejscowości Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), informacje o wydanej decyzji oraz jej treść umieszczono na stronie internetowej http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl. od dnia 23.06.2021 r.

Niniejszym pismem informuję również wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wydanymi w przedmiotowej sprawie opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz wydaną decyzją znajdującą się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Mały Rynek 2/1, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (748113731).

Zawiadomienie niniejsze podano do publicznej wiadomości w dniu 23.06.2021 r. poprzez zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz na terenie wsi Stara Bystrzyca.

Z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński

Sekretarz Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 31 (obręb 0028) w miejscowości Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Informację opublikował:Monika Romanowska
Data publikacji:23.06.2021 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Romanowska
Data aktualizacji:23.06.2021 13:39