Zarządzenie Nr 0050.97.2021 z dnia 01.04.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na Placu Wolności nr 26 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.98.2021 z dnia 06.04.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.99.2021 z dnia 06.04.2021 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży ochronnej


Zarządzenie Nr 0050.100.2021 z dnia 07.04.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.101.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.89.2021 dot. zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie Nr 0050.102 .2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wilkanów w granicach części działek nr 629 o pow. 0,19 ha i 631 o pow. 0,89 ha stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.103.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 195/1 o pow. 0,83 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.104.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 1129 o pow. 0,60 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.105.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 80 o pow. 1,00 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.106.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 63/2 o pow. 200 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Zabłocie


Zarządzenie Nr 0050.107.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach części działki nr 122 o pow. 1,00 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.108.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomośći niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 445/1 o pow. 0,70 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzaka


Zarządzenie Nr 0050.109.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działki nr 89 o pow. 0,96 ha stanowiącej własność  Gminy Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie Nr 0050.110.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Zalesie w granicach działki nr 94 o pow. 1,89 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.111.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 189, 192, 193 i cz. 173 o łącznej powierzchni 3,9248 ha, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.112.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 231 o pow. 1,00 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.113.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 51 o pow. 2,00 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.114.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 216/2 o pow. 0,0602 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.115.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 1043 o pow. 0,28 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.116.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 58/85 o pow. 0,44 ha położonej na terenie wsi Biała Woda, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking


Zarządzenie Nr 0050.117.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 384 o pow. 0,90 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.118.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 18 o pow. 30 m2, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie Długopola Zdroju


Zarządzenie Nr 0050.119.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 127 o pow. 116 m2 stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.120.2021 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.121.2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.89.2021 dot. zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie Nr 0050.122.2021 z dnia 16.04.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania, monitoringu i aktualizacji "Strategii Rozwoju dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021 - 2030"


Zarządzenie Nr 0050.123.2021 z dnia 19.04.2021 r. w sprawie określenia stawek za lokale mieszkalne i lokale przeznaczone do najmu socjalnego


Zarządzenie Nr 0050.124.2021 z dnia 21.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie Nr 0050.125.2021 z dnia 22.04.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie Nr 0050.126.2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej nr 14 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.127.2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko ds. dochodów i ewidencji środków trwałych


Zarządzenie Nr 0050.128.2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania umundurowania Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za umundurowanie oraz czyszczenie i konserwację ubioru służbowego


Zarządzenie Nr 0050.129.2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie Nr 0050.130.2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.317.2020 dot. wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.131.2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.04.2021 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:16.06.2021 12:29