W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia,

położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna  .

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cz. 165

 

     0,74  ha  

 

     

 

        

 

   

    

 

RIIIb-0,5051, RIVa-0,2349

 

189,23     zł

 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 08.04.2021 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 29.04.2021 r.

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 20.05.2021r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:08.04.2021 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.04.2021
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:08.04.2021 14:32