Komunikat

z dnia 31 marca 2021 r.

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji

zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia

 pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

 

Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującemu oferentowi:

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Suma uzyskanych punktów

razem

Wysokość dofinansowania

w zł

„Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

Rehabilitacja kobiet po mastektomii

Bystrzyckie Stowarzyszenie „Amazonki”

ul. Sienkiewicza 8/111,

57-500 Bystrzyca Kłodzka

37,25

11 997,50  zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyżej wymieniona oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) i ogłoszeniu o konkursie.

                                                                                 

Z przyczyn formalnych odrzucono poniższą ofertę:

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Ocena formalna oferty

Wysokość dofinansowania

w zł

„Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl

www.Forestfestival.eu

Fundacja Instytut Białowieski

ul. Rumiankowa 14/4

15-665 Białystok

negatywna

0,00

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Burmistrz 

Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat z dnia 31 marca 2021 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Karolina Kruk
Data publikacji:31.03.2021 15:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Kruk
Data na dokumencie:31.03.2021
Informację aktualizował:Karolina Kruk
Data aktualizacji:31.03.2021 15:28