Zarządzenie Nr 0050.24.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach części działki nr 191 o pow. 450 m2


 Zarządzenie Nr 0050.25.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 231 o pow. 1,00 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.26.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 49/2 o pow. 1,74 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.27.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Zalesie


Zarządzenie Nr 0050.28.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 142 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.29.2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.30.2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka dla zamówień, o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień


Zarządzenie Nr 0050.31.2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.32.2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.33.2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 10


Zarządzenie Nr 0050.34.2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 23


Zarządzenie Nr 0050.35.2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 14


Zarządzenie Nr 0050.36.2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.31.2020 z dnia 03 lutego 2020 r.


Zarządzenie Nr 0050.37.2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej


Zarządzenie Nr 0050.38.2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.183.2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.39.2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej


Zarządzenie Nr 0050.40.2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej


Zarządzenie Nr 0050.41.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.42.2021 z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności na rok 2021


Zarządzenie Nr 0050.43.2021 z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu postępowania z ryzykiem na rok 2021


Zarządzenie Nr 0050.44.2021 z dnia 18.02.2021 r. w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19


Zarządzenie Nr 0050.45.2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie Nr 0050.47.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 355/8 o pow. 150 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Orężnej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy


Zarządzenie Nr 0050.48.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wyszki w granicach części działek nr 328 i 381, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie - luty 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.02.2021 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:25.03.2021 08:53