W Y K A Z   N R 9.2021

 

 

 

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej , nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna

 

 

I.Położenie nieruchomości - miasto Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna  

                          

 

                              

II.Przedmiot dzierżawy    - działki nr 81/3 o pow. 0,1623 ha i 81/4 o pow. 0,1379 ha z przeznaczeniem na

                                           prowadzenie działalności gospodarczej .

                                        

 

 

III.Miesięczna stawka czynszu –  270,00 zł  (netto) + 23% podatek VAT

 

 

 

                                                

                             

                           

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 16.03.2021r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 06.04.2021r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 27 kwietnia 2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.305,306 lub tel. Nr 8117-655, 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2020r.

poz.1990 ze zmianami).

 

o g ł a s z a m

 

 

1.Wykaz Nr 9.2021 z dnia 16 marca 2021r.  w sprawie  wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej,

   działek nr 81/3 o pow.0,1623 ha, 81/4 o pow.0,1379 ha położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka,

   obręb Niedźwiedna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej .

 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres trzech tygodni na

    tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 16 marca  2021r.

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. 305, 306  lub

     telefonicznie Nr 8117-655 , 652.

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz Nr 9.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek nr 81/3 i 81/4 o łącznej powierzchni 0,3002 ha położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej .
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:16.03.2021 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.03.2021
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:23.03.2021 15:23