Bystrzyca Kłodzka, dnia 27.01.2021 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

   Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że na dzień 20 stycznia 2021  r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1, był wyznaczony termin pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w  Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A.

 

Cena wywoławcza w kwocie 75.000,- zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Liczba osób dopuszczonych: 0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu,

tj. od 27.01.2021 r. do dnia  03 lutego 2021  r.

 

 

 

                       z up. Burmistrza

                       /-/ Tadeusz Zieliński

                        Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

sporządziła:

Ewa Michalska

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetragu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:27.01.2021 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.01.2021
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:27.01.2021 10:37