Zarządzenie nr 0050.293.2020 z  dnia 01.12.2020 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1A położonego przy ul. Kolejowej nr 3C w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.294.2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.295.2020 z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2021


Zarządzenie Nr 0050.296.2020 z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.268.2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


 

Zarządzenie nr 0050.297.2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. dróg gminnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.298.2020 z dnia 03.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.299.2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży i rozdysponowania spersonalizowanego znaku opłaty pocztowej MójZNACZEK


Zarządzenie Nr 0050.300.2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.301.2020 z dnia 07.12.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.302.2020 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum FIlumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie nr 0050.303.2020 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie powołania KOmisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.304.2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie powołania p.o. Dyrektora Muzeum Filumenistycznego


Zarządzenie nr 0050.305.2020 z dnia 17.12.2020 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 1


Zarządzenie nr 0050.306.2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 23


Zarządzenie nr 0050.307.2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 6


Zarządzenie nr 0050.308.2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 7


Zarządzenie nr 0050.309.2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 39


Zarządzenie nr 0050.310.2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działek nr 57/7 i 57/11 (AM I) w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.311.2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działek nr 57/12 i 57/13 (AM 1) w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.312.2020 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.313.2020 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie nr 0050.314.2020 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 492, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.315.2020 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 533/10 o pow. 0,56 ha, 537/5 o pow. 0,07 ha i część 349/4 o pow. 0,15 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.316.2020 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach części działki nr 191 o pow. 450 m2


 Zarządzenie nr 0050.317.2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.318.2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2020 r.


 Zarządzenie nr 0050.319.2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.320.2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie nr 0050.321.2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie powołania komisji w celu zniszczenia niewykorzystanych znaków holograficznych w wyborach na Prezydenta RP w 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.322.2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie przepisów regulujących zasady (politykę) rachunkowości dotyczących projektu pn." Dziedzictwo kulturowe-wspólna droga do wiedzy"


Zarządzenie nr 0050.323.2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o. o.


Zarządzenie nr 0050.324.2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej


Zarządzenie nr 0050.325.2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0050.326.2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.327.2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.328.2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Maista i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.329.2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zasad wyboru reprezentacji załogi w celu dokonania wyboru instytucji zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.330.2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2021 rok


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - Grudzień 2020
Podmiot udostępniający informację:Finansowo-Budżetowy
Informację opublikował:Sebastian Grzyb
Data publikacji:02.12.2020 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:01.02.2021 08:33