Sekretarz Gminy Bystrzyca Kłodzka

 

 

mgr inż. Tadeusz Zieliński
tel. 74/8117 625, 74/8117 600 wew. 625
fax. 74/8111 588
e-mail: sekretarz@bystrzycaklodzka.pl
pokój nr 114

Do zadań Sekretarza gminy należy w szczególności:

 1) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania urzędu i jego komórek organizacyjnych,

 2) opracowywanie projektów podziału wydziałów na stanowiska pracy;

 3) nadzór nad organizacją pracy w urzędzie;

 4) przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;

 5) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków trwałych;

 6) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;

 7) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;

                   8) nadzorowanie przestrzegania regulaminu organizacyjnego urzędu;

 9) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;

10) zapewnienie skuteczności sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

11) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

12) zapewnienie obsługi prawnej urzędu;

13) nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania       radnych, oraz wnioski komisji rady;

14) nadzorowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez burmistrza oraz współpraca z Biurem Rady Miejskiej w tym zakresie;

15) nadzór nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków;

16) wykonywanie zadań kierownika urzędu pod nieobecność burmistrza i zastępcy burmistrza;

17) wykonywanie innych zadań powierzonych przez burmistrza.

           2.  Bezpośrednio sekretarzowi podlegają następujące komórki organizacyjne:

                 1)   Wydział Organizacyjno-Prawny;

                 2)  Biuro Rady Miejskiej.

           3.  Sekretarz sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej;

  2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka;

  3. Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekretarz Gminy
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.05.2008 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.05.2008
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:09.03.2021 09:27