Rejestr instytucji kultury, którego organizatorem jest Gmina Bystrzyca Kłodzka, prowadzony jest na podstawie  ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1)      otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej 

      organizatora,

    2)  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej na wniosek.

Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Ponadto każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych tj. od 7.30 do 15.30 akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6, pok. nr 7 (parter), tel. 74 8 117 630.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:19.10.2012 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:09.06.2014 14:03