Nr XXXIV/303/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Nr  XXXIV/304/08 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Nr XXXIV/305/08 - o zmianie uchwały w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr XXXIV/306/08 - w sprawie podatku od nieruchomości - RIO uchyliła część zapisów w uchwale

Nr XXXIV/307/08 - w sprawie podatku od środków transportowych

Nr XXXIV/308/08 - w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Nr XXXIV/309/08 - w sprawie upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań finansowych  przekraczających rok budżetowy

Nr XXXIV/310/08 - w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej przez Gminę z Fundacją „Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania”

Nr XXXIV/311/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy we wsi Spalona

Nr XXXIV/312/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy we wsi Stara Bystrzyca

Nr XXXIV/313/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy we wsi Marcinków

Nr XXXIV/314/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.II.0911-10/1/09 Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały

Nr XXXIV/315/08 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (drogi gminnej) położonej w Starym Waliszowie

Nr XXXIV/316/08 - w sprawie skargi Pani Genowefy Śliwy

Nr XXXIV/317/08 - w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

- jednolity identyfikator a ktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/12/293

Nr XXXIV/318/08 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwały z XXXIV sesji w dniu 28 listopada 2008 r. (nr 303 - 318)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:04.12.2008 17:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:05.08.2010 10:21