Nr XXIX/281/08 - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka


Nr XXIX/280/08 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka


Nr XXIX/279/08 - o zmianie uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej


Nr XXIX/278/08 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy


Nr XXIX/277/08 - w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Stary Waliszów na lata 2007-2015”


Nr XXIX/276/08 - o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gorzanowie


Nr XXIX/275/08 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości (drogi gminnej) położonej we wsi Marianówka


Nr XXIX/274/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ulicy Kolejowej


Nr XXIX/273/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka” dla terenów położonych we wsi Szklarka


Nr XXIX/272/08 - w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bystrzycy Kłodzkiej i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka


Nr XXIX/271/08 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Paszków


Nr XXIX/270/08 - o zmianie uchwały o likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Nr XXIX/269/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwały z XXIX sesji w dniu 29 sierpnia 2008 (nr 269 - 281)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:10.09.2008 20:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:05.08.2010 10:17