1/ Nr LI/441/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

2/ Nr LI/442/09 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2009


3/ Nr LI/443/09 - w sprawie dopłaty do ceny wody oraz odbieranych ścieków


4/ Nr LI/444/09 - w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych -

 jednolity identyfikator aktu


5/ Nr LI/445/09 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka -

- jednolity identyfikator aktu 
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/36/493

6/ Nr LI/446/09 - w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Gorzanów


7/ Nr LI/447/09 - w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wilkanów


8/ Nr LI/448/09 - w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Pławnica


9/ Nr LI/449/09 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wilkanów

                           na lata 2007 - 2016


10/ Nr LI/450/09 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pławnica

                             na lata 2007 - 2016


11/ Nr LI/451/09 - o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/36/494

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LI sesji w dniu 30 grudnia 2009 r. (nr 441 - 451)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:14.01.2010 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:05.08.2010 10:34