Nr XLIX/424/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009


Nr XLIX/425/09 - w sprawie podatku od nieruchomości

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/208/3792


Nr XLIX/426/09 - w sprawie podatku od środków transportowych
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/214/4057

Nr XLIX/427/09 - w sprawie opłaty uzdrowiskowej

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/208/3793


Nr XLIX/428/09 - w sprawie opłaty targowej

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/215/4101


Nr XLIX/429/09 - w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/208/3794


Nr XLIX/430/09 - w sprawie zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych o uznanie  za ochronne


Nr XLIX/431/09 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bystrzyca  Kłodzka do realizacji projektu pn. „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”


Nr XLIX/432/09 - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka we wsi Długopole Dolne


Nr XLIX/433/09 - w sprawie upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XLIX sesji w dniu 20 listopada 2009 r. (nr 424 - 433)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:01.12.2009 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:05.08.2010 10:32