Nr XLVIII/417/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Nr XLVIII/418/09 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Nr XLVIII/419/09 - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka we wsi Spalona

Nr XLVIII/420/09 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu, pn. „Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej - II etap (oznakowanie i promocja szlaku)”

Nr XLVIII/421/09 - w sprawie ogłoszenia roku 2010 „Rokiem Marianny Orańskiej”

Nr XLVIII/422/09 - w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka we wsi Stary Waliszów

Nr XLVIII/423/09 - o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Długopole-Zdrój

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/207/3745


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XLVIII sesji w dniu 30 października 2009 r. (nr 417 - 423)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:05.11.2009 14:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:05.08.2010 10:32