Nr XLVII/411/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Nr XLVII/412/09 - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka we wsi Stara Bystrzyca

Nr XLVII/413/09 - w sprawie zamiany nieruchomości we wsi Pławnica

Nr XLVII/414/09 - o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu  pn. „Polsko – Czeskie Centrum Kultury i Turystyki”

Nr XLVII/415/09 - o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013

Nr XLVII/416/09 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/189/3310


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XLVII sesji w dniu 25 września 2009 r. (nr 411 - 416)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:08.10.2009 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:05.08.2010 10:31