Nr XLVI/398/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Nr XLVI/399/09 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Modernizacja

zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór”

Nr XLVI/400/09 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Polsko – Czeskie Centrum Kultury i Turystyki”

Nr XLVI/401/09 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowanie i  

modernizacja remiz  strażackich na Pograniczu Kłodzkim”

Nr XLVI/402/09 - o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013

Nr XLVI/403/09 - w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla  nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/181/3242

Nr XLVI/404/09 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

Nr XLVI/405/09 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/189/3309

Nr XLVI/406/09 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu położonego we wsi Paszków (działka nr 129)

Nr XLVI/407/09 - w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Długopole-Zdrój

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/207/3744

Nr XLVI/408/09 - o zmianie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bystrzyca Kłodzka na lata 2008-2015

Nr XLVI/409/09 - w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (jezdni i chodników) oraz budowa oświetlenia drogowego - ul. Orężna w Bystrzycy Kłodzkiej”

Nr XLVI/410/09 - o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/156/2951

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XLVI sesji w dniu 28 sierpnia 2009 r. (nr 398 - 410)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:15.09.2009 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:05.08.2010 10:30