Nr XLV/393/09 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu i zaplanowanych rozchodów budżetu Gminy w 2009 roku

Nr XLV/394/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Nr XLV/395/09 - o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2009

Nr XLV/396/09 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/156/2950

Nr XLV/397/09 - w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2009 - 2013

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/142/2820

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XLV sesji w dniu 31lipca 2009 r. (nr 393 - 397)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:07.08.2009 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:05.08.2010 10:30