Nr XLIII/375/09 - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka we wsi Poręba,

Nr XLIII/376/09 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka, wzdłuż obwodnicy drogowej,

Nr XLIII/377/09 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Gorzanów, dz. nr 413,

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/138/2788

Nr XLIII/378/09 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kłodzkiej,

Nr XLIII/379/09 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 instytucji kultury pod nazwą Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej,

Nr XLIII/380/09 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 instytucji kultury pod nazwą Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej,

Nr XLIII/381/09 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej,

Nr XLIII/382/09 - w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Bystrzyca Kłodzka a Skarbem Państwa,

Nr XLIII/383/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009,

Nr XLIII/384/09 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bystrzyca Kłodzka środków stanowiących fundusz sołecki,

Nr XLIII/385/09 -  w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w budynku mieszkalno-użytkowym przy Placu Wolności nr 7 w Bystrzycy Kłodzkiej,

Nr XLIII/386/09 -  w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w budynku mieszkalno-użytkowym przy Placu Wolności nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej,

Nr XLIII/387/09 - w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w budynku
przy Placu Wolności 9 w Bystrzycy Kłodzkiej,

Nr XLIII/388/09 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

położonej we wsi Idzików,

Nr XLIII/389/09 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

położonej we wsi Kamienna,

Nr XLIII/390/09 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

położonej we wsi Stara Bystrzyca,

Nr XLIII/391/09  - o zmianie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bystrzyca Kłodzka na lata 2008-2015,

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XLIII sesji w dniu 25 czerwca 2009 r. (nr 375 - 391)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:20.07.2009 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:05.08.2010 10:28