1. Nr LXII/540/10 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniową przy ul. C.K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego 

jednolity identyfikator aktu

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/3/35


2. Nr LXII/541/10 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie wsi Długopole Dolne

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/3/36

3. Nr LXII/542/10 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010


4. Nr LXII/543/10 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 17


5. Nr LXII/544/10 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 17


6. Nr  LXII/545/10 - o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013


7. Nr LXII/546/10 - w sprawie podatku od nieruchomości

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/219/3526

8. Nr LXII/547/10 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 4a położonego w budynku

nr 95a w Starej Łomnicy w drodze bezprzetargowej


9. Nr LXII/548/10 - w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/238/4042

10. Nr LXII/549/10 - w sprawie skargi Marka Beresztana


11. Nr LXII/550/10 - o zmianie uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/238/4043

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXII sesji w dniu 29 października 2010 r. (nr 540 - 550)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:17.11.2010 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:02.02.2011 11:44