1) Nr LXI/528/10 - w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki długoterminowej;


2) Nr LXI/529/10 - w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania pn. „Remont drogi (jezdni i chodników) - ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej oraz remont oświetlenia drogowego - ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej”;


3) Nr LXI/530/10 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010;


4) Nr LXI/531/10 - w sprawie wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej;


5) Nr LXI/532/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka, wzdłuż obwodnicy drogowej, w obrębach geodezyjnych: Zacisze, część obrębu Niedźwiedna, część obrębu Zabłocie oraz część obrębu Pławnica

jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/224/3646

6) Nr LXI/533/10 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/193/2936


7) Nr LXI/534/10 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 12;


8) Nr LXI/535/10 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza nr 6B;


9) Nr LXI/536/10 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza nr 6B;


10) Nr LXI/537/10 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza nr 6B;


11) Nr LXI/538/10 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 15A;


12) Nr LXI/539/10 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 7 (garażu) położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej nr 19.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXI sesji w dniu 29 września 2010 r. (nr 528 - 539)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:06.10.2010 08:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:01.12.2010 15:07