1) Nr LX/520/10 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;


2) Nr LX/521/10 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010;


3) Nr LX/522/10 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka, wzdłuż obwodnicy drogowej;


4) Nr LX/523/10 - w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2010-2015;


5) Nr LX/524/10 - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;


6) Nr LX/525/10 - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Romowie w integracji społecznej i zawodowej”;


7) Nr LX/526/10 - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu; „Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym”;


8) Nr LX/527/10 - o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LX sesji w dniu 27 sierpnia 2010 r. (nr 520 - 527)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:03.09.2010 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:09.09.2010 12:04