1/ Nr LVI/493/10 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Starkówek - działka nr 105


2/ Nr LVI/494/10 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka dla działek nr 40, 48/2, i 65 położonych we wsi Szklarka


3/ Nr LVI/495/10 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Łomnica na lata 2007 - 2017


4/ Nr LVI/496/10 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Bystrzyca na lata 2007 - 2017


5/ Nr LVI/497/10 - o zmianie uchwały w sprawie „Planu Odnowy Miejscowości Pławnica  na lata  2007 – 2016”


6/ Nr LVI/498/10 - o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Stary Waliszów na lata 2007 – 2015”


7/ Nr LVI/499/10 - o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

link: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/130/1979


8/ Nr LVI/500/10 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości


9/ Nr LVI/501/10 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010


10/ Nr LVI/502/10 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2009


11/ Nr LVI/503/10 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

za rok 2009


12/ Nr LVI/504/10 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

za rok 2009


13/ Nr LVI/505/10 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej za 2009 rok


14/ Nr LVI/506/10 - o zmianie uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej


15/ Nr LVI/507/10 - w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki długoterminowej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LVI sesji w dniu 28 maja 2010 r. (nr 493-507)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:16.06.2010 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:05.08.2010 10:39